NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hoch, Ivo, 1950-2017
Narození 14. srpna 1950, Slaný (okr. Kladno)
Úmrtí 16. listopadu 2017, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1969-1971, 2002-2013)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Teplotechna, n.p., OBIS (1971-1990)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav vědecko-technických informací pro zemědělství (nyní Knihovna Antonína Švehly ÚZEI) (1990-2001)

Biografická pozn. Narozen 14. 8. 1950 ve Slaném, zemřel 16. 11. 2017 v Praze. Knihovník, PhDr., vedoucí Ústřední zemědělské a lesnické knihovny v Praze.
Źivotopis Narodil se 14. srpna 1950 ve Slaném. V květnu 1969 maturoval v Praze na střední knihovnické škole, kterou si patrně zvolil, protože jeho matka byla knihovnicí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V červenci 1969 nastoupil jako knihovník do svého prvního zaměstnání ve Státní knihovně ČSR. Na konci září 1971 odešel na místo vedoucího referenta VTEI do oborového informačního střediska n. p. Teplotechna. V letech 1974 až 1978 vystudoval dálkově katedru knihovnictví a vědeckých informací na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v červnu 1979 byl promován na doktora filozofie, když obhájil disertaci Funkce vědeckých a technických informací ve vědeckém řízení čs. stavebnictví. V květnu 1990 získal na základě konkurzního řízení místo vedoucího Ústřední zemědělské a lesnické knihovny v tehdejším Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství (dnes Knihovna Antonína Švehly ÚZEI). Od začátku svého působení v této funkci usiloval o zlepšení podmínek a zkvalitnění poskytovaných knihovnicko-informačních služeb. Pod jeho vedením prošla knihovna na přelomu let 1991-1992 celkovou rekonstrukcí. V roce 1991 se knihovna zapojila do mezinárodní sítě zemědělských knihoven AGLINET, což usnadnilo získávání kopií primárních dokumentů ze zahraničí. V roce 1994 získal pro Ústřední zemědělskou a lesnickou knihovnu statut depozitní knihovny materiálů FAO pro Českou republiku. Zasloužil se o automatizaci knihovny. Za jeho vedení byla dokončena výstavba depozita v obci Kojetice, které bylo v roce 2001 slavnostně otevřeno. Během své profesní kariéry se aktivně účastnil studijních cest do zahraničí.
Pravidelně byl zván na konference pořádané Národní zemědělskou knihovnou USA za účasti ředitelů zemědělských knihoven zemí střední a východní Evropy, kde získával nejnovější poznatky z oblasti zemědělských informací a knihovnictví. Od roku 2002 do odchodu do důchodu v únoru 2013 pracoval v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000821.htm ]