NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pinkas, Otakar, 1942-
Narození 21. června 1942, Košetice (okr. Pelhřimov)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - České vysoké učení technické v Praze. Katedra společenských věd (1966-1970)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní ústav pro zdravotnickou dokumentační a knihovnickou službu (nyní Národní lékařská knihovna) (1972-1985, 1991-1998)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Výzkumný ústav potravinářský. Středisko technických informací (1990-1991)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra informačního a znalostního inženýrství (1998-)

Biografická pozn. Narozen 21. 6. 1942 v Košeticích. PhDr. v oborech filozofie, vědeckých informací a knihovnictví, vysokoškolský pedagog, specializace na informační a komunikační systémy a zpracování informačních fondů.
Źivotopis Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval studium filozofie a historie (1960-1965), v letech 1973-1975 pak tamtéž postgraduální studium v oboru vědecké informace. Další postgraduální studium, tentokráte v oboru tvorba programových systémů, absolvoval na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v letech 1986-1988. V letech 1966-1970 působil jako asistent v oboru filozofie na Katedře společenských věd Strojní fakulty ČVUT v Praze. Od roku 1970 do roku 1972 pracoval jako jazykový korektor. V r. 1972 nastoupil do Oddělení metodiky Státního ústavu pro zdravotnickou dokumentační a knihovnickou službu (později Ústav vědeckých lékařských informací, nyní Národní lékařská knihovna) a působil zde jako odborný a později vědeckotechnický pracovník v oblasti automatizace vědeckých, technických a ekonomických informací. V roce 1985 přešel do Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, na úsek Ústřední technická základna. Působil tam ve funkci samostatný vědeckotechnický pracovník a později jako výzkumný a vývojový pracovník se specializací na moderní informační technologie. V letech 1990-1991 pracoval ve Středisku technických informací Výzkumného ústavu potravinářského průmyslu v Praze. Od 9. 4. 1991 do 31. 1. 1998 byl ředitelem Národní lékařské knihovny v Praze. V únoru 1998 nastoupil jako odborný asistent na Katedru informačního a znalostního inženýrství Vysoké školy ekonomické v Praze. Od ledna 2017 působí na této katedře jako externí zaměstnanec.
Podílel se na řešení několika státních a rezortních výzkumných úkolů, jmenovitě Strojové zpracování čs. zdravotnické bibliografie, Automatizace knihovnických procesů, Projektování a budování systému Medinform, Vývoj čs. technologie pro automatizovaný subsystém bibliografických informací MEDIK, Strojové zpracování národní dvojjazyčné verze tezauru Medinform, Účast ČSSR na projektování a činnosti systému Medinform, Výstavba čs. sítě centrálních dialogových služeb VTEI, nebo Využívání potravinářských bází dat v dialogovém režimu a inovace technologie zpracování čs. báze dat ALIMIS-CS. Pod jeho vedením Národní lékařská knihovna vstoupila do CASLIN, vybudovala svoji lokální síť a začala zpřístupňovat své webové stránky a automatizovaný katalog. V roce 1995 se organizačně podílel na symposiu EAHIL (Evropské sdružení pro zdravotnické informace a knihovny) o spolupráci lékařských knihoven, které uspořádala NLK v Praze. Ve své publikační činnosti se věnuje oblasti vědeckých, technických a ekonomických informací (VTEI), knihovnictví a informatice. Byl zástupcem ČR v European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) (1994-1995), členem výkonného výboru (1994-1996) a rady (1997) a členem programového výboru konferencí EAHIL v r. 1994 a 1996. Reprezentoval Národní lékařskou knihovnu ve Sdružení knihoven ČR (1993-1997). Člen redakce bulletinu Zpravodaj Národní lékařské knihovny (1995) a časopisu Lékařská knihovna (1996-1997). Mezi jeho zájmy patří tenis, běh na lyžích a volejbal.
Medaile a ocenění EAHIL Award Prix d'Honneur: The Librarian of the year 1996 (1996)
Cena děkana za nejlepší publikaci v roce 2002 v kategorii Skripta (Fakulta informatiky a statistiky VŠE) (2003)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000825.htm ]