NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Matulová, Hana, 1986-
Církevní jméno Březinová, Hana, 1986-
Narození 21. září 1986, Třinec (okr. Frýdek-Místek)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Střední škola umění a designu. Knihovna (2012)
Kořenec (okr. Blansko) - Místní knihovna Kořenec (2015-)

Biografická pozn. Narozena 21. 9. 1986 v Třinci. Mgr., bohemistka. Knihovnice Místní knihovny Kořenec (okr. Blansko).
Źivotopis V roce 2011 absolvovala magisterské studium českého jazyka a literatury a religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2012 pracovala jako knihovnice v knihovně Střední školy umění a designu v Brně. Od roku 2015 působí jako knihovnice v Místní knihovně Kořenec. - Místní knihovna Kořenec sídlí v nově rekonstruovaných a vybavených místnostech v samostatné části budovy Mateřské školy Kořenec, na což získala dotace Jihomoravského kraje v letech 2016 a 2017. Knihovna má nyní oddělení pro dospělé čtenáře a dětské oddělení se čtecím pódiem. S aktualizací knihovního fondu a metodickými radami jí pomáhá pověřená Městská knihovna v Boskovicích. V roce 2016 získala Místní knihovna Kořenec podporu v dotačním řízení VISK3 na automatizaci knihovny. V roce 2017 čerpala knihovna z dotace Ministerstva kultury ČR K21 prostředky na akci Mezigenerační setkávání na Kořenci. Od roku 2016 se Místní knihovna Kořenec zapojuje do literární soutěže Jižní Morava čte. V knihovně se konají páteční schůzky s kořeneckými dětmi, které se zaměřují jak na rozvoj čtenářských kompetencí a umění spolupráce, tak na poznávaní přírody okolního kraje a jeho dějin. - Pod záštitou knihovny a ekologického centra Lipka se uskutečnily již dva přívesnické tábory "Kořencem kolkolem" a "S krajánkem okolo Kořence".
Místní knihovna Kořenec spolupracuje s Mateřskou školou v Kořenci, děti chodí do knihovny pravidelně. Knihovna organizuje pro děti Odpoledne deskových her v knihovně, Olympijské odpoledne, Barborkové stezky, vánoční a velikonoční tvoření a další akce. Místní knihovna Kořenec organizuje, či zaštiťuje různé akce pro širokou veřejnost, oblíbené jsou vánoční a velikonoční květinové vazby, Knihovna též pořádá pravidelná setkávání Večery v knihovně, zaměřená na mezigenerační výměnu zkušeností a rukodělné aktivity. Knihovna pořádala také kurz paličkování a kurz trénování paměti. - Při příležitosti slavnostního setkání knihovníků z regionu Blansko ve Svitávce 2016 získala Obecní knihovna Kořenec Ocenění za práci s dětskými čtenáři v obci do 500 obyvatel z rukou vedoucí krajské metodiky Moravské zemské knihovny v Brně a při příležitosti Slavnostního setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje v Moravské zemské knihovně v Brně 2017 získala Obecní knihovna Kořenec Ocenění za nadstandardní rozvoj knihovnických a informačních služeb v obci a podporu kulturního a společenského života. V roce 2019 byla zvolena za mimořádný přínos v rozvoji komunitního života, za podporu a rozvoj spolupráce na místní úrovni a rozvíjení mezigeneračních vztahů, zejména za neutuchající zájem participovat na současném životě obce Kořenec a aktivně se podílet na jeho budoucím rozvoji, TOP Komunitní knihovnou Jihomoravského kraje 2019.
Hana Matulová je též autorkou literárněvědných a religionistických článků a statí, např. MATULOVÁ, Hana. Mezi snem a skutečností. In: Fedrová, S. - Jedličková, A.. V Macurových botách : výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013. s. 29-39, 11 s. ISBN 978-80-85778-66-3., MATULOVÁ, Hana. Davieová, G.. Výjimečný případ Evropa: Parametry víry v moderním světe. Brno: CDK 2009. In: Sacra aneb Rukověť religionisty. Brno: Občanské sdružení Sacra, 2013. s. 76-78, 3 s. ISSN 1214-5351. MATULOVÁ, Hana. Jak se (na)učit vyprávět. Pandora, Občanské sdružení Nad Labem, 2013, 24-25, s. 257-258. ISSN 1801-6782. - Hana Matulová je matkou tří dětí, ráda čte knihy a interpretuje je, zajímá se o ruční práce všeho druhu, baví ji zájmová činnost pro děti a s dětmi.
Medaile a ocenění Ocenění za práci s dětskými čtenáři v obci do 500 obyvatel (2016)
Ocenění za nadstandardní rozvoj knihovnických a informačních služeb (2017)
TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019 (2019)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000835.htm ]