NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Streit, Julius, 1884-1966
Odkaz. forma Streit, Jul., 1884-1966
Streit, J., 1884-1966
Narození 15. ledna 1884, Rýnovice (okr. Jablonec nad Nisou)
Úmrtí 6. června 1966, Mitteltal (Německo)
Místo působení Jablonec nad Nisou (okr. Jablonec nad Nisou) - Deutsche Bücherei und Lesehalle der Stadt Gablonz an der Neise (nyní Městská knihovna Jablonec nad Nisou) (1923-1945)
Liberec (okr. Liberec) - Amt für Volksbüchereipflege (1940-1945)

Biografická pozn. Narozen 15. 1. 1884 v Rýnovicích, zemřel 6. 6. 1966 v Mitteltal. Autor vlastivědných a literárních publikací z oblasti severních Čech.
Źivotopis V letech 1890 až 1898 navštěvoval obecnou školu v Rýnovicích a měšťanskou školu v Jablonci nad Nisou. Poté absolvoval Učitelský vzdělávací ústav v Liberci, po maturitě v roce 1902 nastoupil na své první učitelské místo v rakouském Štýrsku. V průběhu dalších let absolvoval řadu odborných a univerzitních kurzů, jež ho opravňovaly k učení jak na obecné, tak na měšťanské škole. Od r. 1903 pracoval jako učitel v Antoníně, poté v období 1909 až 1911 pracoval jako odborný učitel v měšťanské škole v Josefově Dole. V letech 1921 až 1922 působil ve funkci zastupujícího okresního školního inspektora a aktivně se účastnil příprav na otevření Německé městské knihovny v Jablonci n. Nisou. V roce 1921 absolvoval prázdninový kurz pro knihovníky v Jeně. V roce 1923 složil státní knihovnickou zkoušku v Ústí nad Labem. Téhož roku ukončil aktivní učitelskou službu a začal pracovat jako knihovník v nově otevřené Německé městské knihovně v Jablonci nad Nisou. V r. 1933 byl Streit jmenován ředitelem této knihovny. Po připojení pohraničí k Německé říši se zasadil o to, aby byly české knihy přemístěny z české menšinové knihovny do německé knihovny, a tím je zachránil před jistým zničením. V období 1940 až 1945 byl vedoucím úřadu pro knihovnictví v Sudetech. Po válce v roce 1945 odešel do západního Německa, kde pracoval jako učitel na obecné škole a později jako docent na odborné škole pro knihovníky ve Stuttgartu. Zpočátku byl aktivní i ve Svazu německých knihovníků. V červnu 1923 byl zvolen zástupcem zapisovatele na schůzích výboru, v listopadu 1927 byl zvolen jednatelem. Svaz zastupoval i na pražském knihovnickém kongresu v roce 1926. V třicátých letech byl členem Gesellschaft für deutsche Volksbildung, v roce 1937 byl zvolen jednatelem a později i místopředsedou.
Jeho bohatá činnost se neomezovala pouze na obory učitelství a knihovnictví. Byl aktivní v mnoha dalších oblastech. Byl spoluzakladatelem Leuteltovy společnosti v Jablonci n. Nisou (1923). Od r. 1935 vykonával funkci konzervátora pro umělecké památky pro okres Jablonec. Patřil mezi kronikáře města Jablonec nad Nisou. Byl propagátorem lyžování, mezi jeho přátele patřily významné regionální osobnosti.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000841.htm ]