NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Špála, Milan, 1930-2018
Narození 20. listopadu 1930, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 30. ledna 2018, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1955-1970, 1978-)
Oran (Alžírsko) - Département de Physiologie, Institut des Sciences Médicales, Université d’Oran, Algérie (1970-1974)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vyšší odborná škola informačních studií
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Biografická pozn. Narozen 20. 11. 1930 v Praze, zemřel 30. 1. 2018. Doc. MUDr., CSc., fyziolog, zabýval se též bibliometrií, scientometrií a informatikou (Ústav vědeckých informací, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha).
Źivotopis Promoval roku 1956 na Fakultě všeobecného lékařství UK, v roce 1963 obhájil kandidátskou disertační práci a byl mu udělen titul CSc. Desítky let působil v oboru patologické fyziologie jako lékař, vědec a pedagog. Roku 1989 byl habilitován (doc.) z patologické fyziologie na UK v Praze. Jeho odborná činnost byla vedle dlouholetého působení na Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty UK v Praze spjata s redakční činností a prací s vědeckými informacemi. Byl členem Společnosti knihovníků a informačních pracovníků ČR. Externě vyučoval na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze, a byl školitelem doktorandů v oboru lékařské informatiky na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK. Byl dlouholetým členem přípravného, organizačního a programového výboru konference Inforum, působil jako předseda či koordinátor řady sekcí na této konferenci a aktivně sám vystupoval. Ve své bohaté publikační činnosti se tematicky zaměřoval zejména na scientometrii, vědecké publikování, ale i informační chování nebo elektronické informační zdroje a služby. V letech 1965 - 1975 byl tajemníkem redakční rady Sborníku lékařského a 1976 - 2003 tajemníkem redakční rady Acta Universitatis Carolinae Medica a zároveň členem redakční rady UK. Byl spoluzakladatelem časopisu Medical Science Monitor a v letech 1993 - 1999 členem jeho mezinárodní redakční rady. V roce 1991 se stal vedoucím redaktorem Sborníku lékařského, který řídil až do ukončení jeho vydávání v roce 2003. V roce 1990 byl jmenován čestným členem Společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii informací České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Byl také dlouholetým členem výboru České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kde vždy pomáhal prosazovat kredibilitu naší profese. V tomto výboru jsme měli možnost setkávat se s ním do jara 2017.
Medaile a ocenění Čestný člen Společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii ČLS JEP (1990)
Pamětní medaile 1. lékařské fakulty UK (1995)
Pamětní medaile u příležitosti 650. výročí založení UK (1998)
Odborná medaile 1. lékařské fakulty UK (1998)
Pamětní list 1. lékařské fakulty UK (2003)
Čestný člen České společnosti pro zdravotnickou informatiku a vědecké informace (2006)
Mimořádná cena konference Inforum za dlouholetý přínos konferenci (2015)
Další info URLVzpomínka na doc. MUDr. Milana Špálu, CSc. (Bulletin SKIP, 2018, číslo 1)
URLEva Lesenková: Doc. MUDr. Milan Špála, CSc. (Knihovna Plus, 2018, č. 1)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000842.htm ]