NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Tanner, Jan, 1623-1694
Odkaz. forma Tanner, Jan Bartoloměj, 1623-1694
Tanner, Joannes, 1623-1694
Narození 17. srpna 1623, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Úmrtí 4. listopadu 1694, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Univerzitní knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1668-1673)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Klementinská jezuitská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1679-1681)

Biografická pozn. Narozen 17. 8. 1623 v Plzni, zemřel 4. 11. 1694 v Praze. Teolog, historik, knihovník, člen řádu jezuitů, publikace z oboru.
Źivotopis V osmnácti letech roku 1641 vstoupil do jezuitského řádu. Noviciát absolvoval v Brně (1642-1643), filozofii (1644-1648) a teologii (1651-1654) studoval v pražském Klementinu. Působil jako pedagog v jezuitských kolejích v Kutné Hoře (1648-1649), Praze-Starém Městě (1650, 1657, 1660-1663), Jindřichově Hradci (1655), Telči (1656), Praze-Malé Straně (1658) a Olomouci (1664-1673). Do Olomouce byl povolán z pražské klementinské koleje v roce 1664. V letech 1665–1670 působil jako duchovní představený mariánské kongregace při olomoucké akademii. V období let 1668 - 1673 zastával úřad universitního knihovníka v Olomouci. Po nuceném odchodu z Olomouce se vrátil do Prahy. Vedle působení na pražské univerzitě zastával úřad regenta knihovny konviktu sv. Bartoloměje, děkana teologické fakulty a v letech 1679 až 1681 prefekta klementinské knihovny. Od r. 1683 byl zpovědníkem pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna. Patřil k výrazným literárním osobnostem balbínovské generace, zejména s ohledem na jeho badatelské zájmy v oblasti historie a genealogie (tiskem vydal např. historii Valdštejnů a Šternberků). Psal latinsky, česky a německy, věnoval se dějinám svého rodného města Plzně. Mezi jeho nejslavnější hagiografické práce patří knihy o svatém Václavu (Žiwot a Sláwa Swatého Wácslawa Mučednjka, Knjžete, Krale, a Patrona Cžeského) nebo jezuitském misionáři Albertu Chanovském (MVŽ Aposstolský Aneb ŽIWOT A CTNOSTI Ctihodného Pátera Albrechta Chanowského Dlauhoweského z Towarysstwa Gežjssowa, w Českém Králowstwj). Se svým mladším bratrem Matějem se věnoval misijní práci, podnikali misionářské výpravy zejména na území Těšínska. Byl hlavním iniciátorem výstavby 44 výklenkových kapliček lemujících poutní cestu z Prahy do Staré Boleslavi.
Další info URLOsobnosti a zajímavosti z historie Vědecké knihovny v Olomouci
URLŘeholníci
URLWikipedie (Jan Tanner)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000845.htm ]