NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Weissag, Bartoloměj, 1539-
Narození . 1539, Kladsko (Polsko)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Knihovna při jezuitské koleji v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1567-)

Biografická pozn. Narozen v roce 1539. Jezuita, prefekt knihovny při jezuitské koleji v Olomouci, učitel a kazatel.
Źivotopis Po absolvování gymnázia vstoupil v Praze v r. 1562 do jezuitského řádu. Poté studoval tři roky filozofii ve Vídni, kde byl jako magistr zařazen do skupiny řeholníků, kteří byli v r. 1566 vysláni do Olomouce. V roce 1567 převzal úřad prefekta olomoucké jezuitské knihovny. Úkolem prefekta nebyla pouze orientace na nákup literatury, ale musel vnímat i praktické pastorační potřeby svých řeholních spolubratří. 14. srpna 1573 obdržel kněžské svěcení od papežského nuncia Johanna Delphina. V roce 1579 působil při olomoucké koleji jako německý kazatel, rok poté byl jmenován kancléřem univerzity. Až do roku 1583 byl řádným latinským kazatelem v tehdejším jezuitském kostele. V roce 1585 zastával v Olomouci stolici teologie a obdržel kazatelnu ve farním chrámu sv. Mořice. O jeho výborných rétorických schopnostech svědčí zaznamenané proslovy například: De Studiorum Initio et Scientiarum Gloria (O počátku studií a slávě věd) a De Utilitate (O užitečnosti) tuto řeč pronesl během olomoucké kněžské sondy. Olomoucká univerzitní knihovna byla od počátku neoddělitelnou součástí jezuitské akademie založené roku 1566. S prvními akvizicemi knih neměla knihovna problémy. Již v letech 1567-1569 získala od olomouckého biskupa Viléma Prusinovského z Víckova darem první dodávku knih, jejichž katalogizaci měl na starosti právě B. Weissag.
Další info URLOsobnosti a zajímavosti z historie Vědecké knihovny v Olomouci

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000846.htm ]