NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Velinská, Eva, 1934-2010
Narození 23. července 1934, Nymburk (okr. Nymburk)
Úmrtí . 2010
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna Československé republiky (nyní Národní knihovna ČR) (1957-1991)

Biografická pozn. Narozena 23. 7. 1934 v Nymburce, zemřela v říjnu 2010. PhDr., pracovnice Slovanské knihovny v Praze, slavistka, práce v oboru.
Źivotopis Narodila se 23. července 1934 v Nymburce jako Eva Forstová. V letech 1944 až 1952 docházela na gymnázium v rodišti. Po maturitě studovala do roku 1957 knihovnictví a češtinu na Univerzitě Karlově. Studium zakončila diplomovou práci Josef Dobrovský a knihovny. Odbornou kvalifikaci si doplnila postgraduálním studiem ukrajinistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1964 až 1970. V dubnu 1969 složila rigorózní zkoušky na katedře knihovnictví a získala doktorát. V září 1957 nastoupila do oddělení katalogizace ve Slovanské knihovně v Praze. Pracovala postupně na různých úsecích, v roce 1959 v mezinárodní výměně v oddělení doplňování, v roce 1967 v oddělení analytického rozpisu periodik, v oddělení zpracování literatury. Od dubna 1975 do července 1991, kdy odešla do důchodu, vedla oddělení služeb čtenářům. Aktivně přispívala ke zkvalitňování služeb Slovanské knihovny, mj. navrhla nové racionálnější uložení fondů, úpravy regálových konstrukcí a adaptaci nevyhovujícího podstřešního prostoru pro vzácný fond ruské literatury 18. a první poloviny 19. století. Zasloužila se o rozvoj a systematičnost metodického působení Slovanské knihovny v rámci sítě veřejných knihoven. V roce 1962 zpracovala personální bibliografii „Taras Ševčenko v české kultuře“ a od konce šedesátých let se zaměřovala na zpracovávání bibliografií mezinárodních sjezdů slavistů. Také sepsala průvodce po Slovanské knihovně, který rozebírá fondy i služby knihovny. V letech 1971 až 1974, 1979 a 1987 přispívala do časopisu Čtenář. Spolupráci s ním zahájila statí Ukrajinští kulturní pracovníci v kulturním kalendáři UNESCO na rok 1971 (06.1971, 23(6), s. 195-198).
Kratší příspěvky podepisovala šifrou EV či E.V. Mimo to se v letech 1979 až 1985 věnovala pedagogickému působení na střední knihovnické škole a organizování knihovnické praxe posluchačů. Zemřela v říjnu 2010.
Medaile a ocenění Čestné uznání při příležitosti 200. výročí zveřejnění Státní knihovny ČSR (1977)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000849.htm ]