NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Konrád, Edmond, 1889-1957
Církevní jméno Zima, Adam, 1889-1957
Narození 30. května 1889, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 9. května 1957, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1915-1916)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1919-1925)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Československý spisovatel (1948-)

Biografická pozn. Narozen 30 .5. 1889 v Praze, zemřel 9. 5. 1957 tamtéž. PhDr., knihovník, divadelní kritik a historik, dramatik, prozaik, časopisecké stati, překlad z francouzštiny.
Źivotopis Narodil se 30. května 1889 v Praze na Královských Vinohradech, kde byl jeho otec Gustav advokátem. Matka Marie byla rozená Röslerová. Konrád chodil do reálného a vyššího gymnasia v Křemencové ulici na Novém Městě, kde maturoval r. 1907. Dále vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal v roce 1912 doktorát. Od února 1915 do konce srpna 1916 byl zaměstnán v knihovně Národního muzea jako dobrovolný pracovník. Ještě téhož roku nastoupil vojenskou službu, v níž byl až do r. 1918. V roce 1919 nastoupil do Veřejné a universitní knihovny v Praze, kde pracoval jako knihovník až do roku 1925. Za tehdejší restrikce opustil dobrovolně úřední dráhu a věnoval se jen dramatické tvorbě a divadelní kritice. Je tvůrcem několika divadelních her a konverzačních komedií. Publikoval v řadě novin a časopisů, např. Česká revue, Květy, Tribuna, Literární noviny, Lidová demokracie aj., přispíval do sborníků. Krátce se ke knihovnickému povolání vrátil v roce 1948, kdy pracoval jako knihovník v nově založeném nakladatelství Československý spisovatel. Byl členem PEN-klubu, Dramatického svazu a Kruhu spisovatelů. Jeho manželkou byla Božena Scheinpflugová, starší sestra Olgy Scheinpflugová a dcera spisovatele a novináře Karla Scheinpfluga.
Další info URLSlovník české literatury po roce 1945 (Edmond Konrád)
URLWikipedie (Edmond Konrád)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000850.htm ]