NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Škoda, Jan Karel, 1810-1876
Církevní jméno Příbramský, 1810-1876
Narození 15. května 1810, Příbram (okr. Příbram)
Úmrtí 31. prosince 1876, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha)

Biografická pozn. Narozen 15. 5. 1810 v Příbrami, zemřel 31. 12. 1876 v Praze. Katolický kněz, profesor pedagogiky a katechetiky, spisovatel, překladatel z němčiny a upravovatel výchovných próz, autor náboženských prací.
Źivotopis Jan Karel Škoda (pseudonym Příbramský), „první knihovnický instruktor“, po ukončení gymnaziálních studií vstoupil do pražského kněžského semináře. V roce 1832 dokončil svá studia s výborným prospěchem, v následujícím roce byl vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan ve Zlonicích, dále v Počaplech u Berouna (při faráři P. Ant. Hilligovi) a v Praze u P. Marie před Týnem. V roce 1848 byla založena první česká hlavní škola spojená s učitelským ústavem. Zde Škoda působil jako katecheta a profesor pedagogiky a katechetiky pro české posluchače bohosloví. V roce 1868 byl v důsledku politických událostí z učitelského místa propuštěn. Od této doby, kdy mu byla nabídnuta venkovská fara, což odmítl, přechodně působil jako učitel v Ženském výrobním spolku. Nejvíce se však v této době věnoval přednáškové činnosti zaměřené zejména na obory pedagogické a národní lidovou výchovu. Byl známý jako výborný řečník. Roku 1836 žádal o místo skriptora v císařské knihovně v Praze, ale bohužel se jím nestal. Dále se snažil o vzdělávání mládeže a zmírňování špatných poměrů. Taktéž choval silný vztah ke knihám. Zasloužil se o založení přibližně 20 českých knihoven, z velké části se jednalo o knihovny školní vybudované často z jeho finančních prostředků, např. založil knihovnu ve škole v Počaplech, která v počátku sčítala od Škody darovaných 120 knih a dále byl knižní fond rozšířen z příspěvků na 180 knih. Rozšířil se zde tak zájem o knihy jak u dětí, tak dospělých. Všem ochotně knihy z knihovny půjčoval. Poté, i když působil v Praze, sem knihy zasílal. Sám knihy rozdával, je známo, že rozdal kolem 30 000 českých knih.
V roce 1844 založil knihovnu při dívčí škole týnské (farní škole). V té době také sepsal formulář nadační listiny pro knihovny jím založené, kde konkretizoval účel školních knihoven (obsahovaly informace, jaké škole a s jakým úmyslem J. K. Škoda daroval knihy, kolik jich bylo a v jaké ceně). Za dobu, kdy kaplanoval v Týně, založil či rozmnožil následující knihovny: v Týně, Tismicích, Počaplech, Skrejšově, Libšicích, Chržíně, Sluhách, Praze (škole u Karmelitánu na Malé Straně, knihovně pluku dělostřelců v nemocnici na Hradčanech, školní knihovně u Dominikánů, dívčím ústavu E. Jonákové), ve Vranném u Prahy a Benešově. Zakládání knihoven považoval za účinný prostředek šíření národního uvědomění, nástroj národního probuzení a vzdělání. V době příchodu do Prahy byl Škoda již znám i svojí literární činností, která posléze byla poměrně rozsáhlá. Jeho příspěvky se objevovaly v Květech a Příteli mládeže, zabýval se tématy osvěty, náboženství a především pedagogiky. Vydal např. Cesta na Kalvarii, Ježíš Kristus, Katechetika, Povídky pro mládež dospělejší či O národním vychování. Jeho literární pozůstalost se nachází v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, ovšem ve srovnání, jak byla jeho literární činnost poměrně rozsáhlá, se jedná pouze o holý fragment. I přes nepřízeň osudu a zklamání, která zažil, byl Škoda schopen rozvíjet svoji vlasteneckou, osvětovou činnost, usiloval o opravy vzácných památek a svědomitě se věnoval učitelství. Např. za opravy Kostelu Matky Boží před Týnem dostal několik poděkování od pražského magistrátu. Zemřel v Praze a byl pohřben na Vyšehradě.
Další info URLWikipedie (Jan Karel Škoda)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000851.htm ]