NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Königová, Marie, 1931-
Církevní jméno Šulcová, Marie, 1931-
Narození 6. srpna 1931, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro jazyk český ČSAV (nyní Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR) (1962-1967)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (1967-1977)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Katedra knihovnictví a vědeckých informací FF UK (nyní Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) (1977-2003)

Biografická pozn. Narozena 6. 8. 1931 v Praze. Prof., PhDr., CSc., matematička a informatička, práce z oboru informatiky, užití matematických metod v informatice, práce o kreativním myšlení.
Źivotopis Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty působila rok ve Výzkumném ústavu matematických strojů na pracovišti zabývajícím se kybernetikou a umělou inteligencí. Učila na tzv. výzkumné dvanáctiletce a poté na večerní škole pro pracující. Po projití několika pracovišti nastoupila v roce 1962 do Ústavu pro jazyk český ČS AV na oddělení matematické lingvistiky. Roku 1967 přešla do Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, kde působila dalších deset let. Od roku 1964 začala externě vyučovat na Filozofické fakultě UK předmět Matematické metody v jazykovědném oboru a v roce 1977 nastoupila na plný úvazek na Katedru vědeckých informací a knihovnictví (později Ústav informačních studií a knihovnictví) FF UK jako odborný asistent. V období 1994-2000 byla proděkankou pro studijní záležitosti FF UK. V ÚISK pak působila až do svého odchodu do důchodu v roce 2003. Celý profesní život se věnovala aplikaci statistických metod na zpracování jazyka a informací. Její bibliografie obsahuje více než 200 titulů, řada z nich vyšla i v cizích jazycích. Členka Vědecké rady FF UK, členka Akademického senátu FF UK (1991-2003), členka České informační společnosti ČS VTS. Od roku 1994 každoročně přednášela v Rozhlasové akademii třetího věku (pořad stanice ČRo Dvojka) na téma „Lidská tvořivost – kreativita“. Mezi její zájmy patří kreativita jako obor psychologie, lyžování, plavání, jízda na horském kole a cestování.
Medaile a ocenění Cena jazykovědného kolegia ČSAV za Pětijazyčný slovník termínů z kvantitativní lingvistiky (1970)
Čestná medaile UK k 650. výročí UK (1998)
Další info URLPaměť národa (Marie Königová)
URLWikisofie (prof. PhDr. Marie Königová, CSc.)
URLLaiblová Kadlecová Ivana. Setkání s prof. Marií Königovou aneb jak nepromarnit svůj čas (Informace, 2016, . 4)
URLJedličková Petra. Tvořivé propojení technické inteligence a zájmu o humanitní disciplíny – Rozhovor s prof. Marií Königovou (Ikaros, 2004, roč. 8, . 1)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000852.htm ]