NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šléglová, Irena, 1961-
Církevní jméno Plaňavová, Irena, 1961-
Narození . 1961, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Knihovna Ústavu systematické a ekologické biologie ČSAV Brno (1987-1989)
Brno (okr. Brno-město) - Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2004-)

Biografická pozn. Narozena 1961. Mgr., knihovnice, vedoucí Ústřední knihovny Fakulty sociálních studií MU v Brně.
Źivotopis Po absolvování Středního odborného učiliště knihkupeckého v Luhačovicích (1976 -1979) pracovala v dělnických a administrativních profesích (1979 -1987). Mezitím začala v roce 1982 studovat na Gymnáziu Lerchova v Brně, kde maturovala v roce 1986. V letech 1987-1989 působila v Knihovně Ústavu systematické a ekologické biologie ČSAV v Brně. V roce 1996 absolvovala magisterské studium Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1996-2004 vyučovala angličtinu na gymnáziu. Od roku 2004 působí jako vedoucí Ústřední knihovny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2004 uvedla Ústřední knihovna FSS MU do provozu knihovnický systém Aleph. V letech 2004-2005 proběhla rekonstrukce budovy Fakulty sociálních studií MU, díky čemuž se i knihovna nastěhovala do nových prostor. V roce 2006 byly zahájeny kurzy pro studenty Univerzity třetího věku (U3V). V roce 2009 získala knihovna ocenění Biblioweb za nejlepší webovou prezentaci knihovny. V rámci projektů OPVK byla v roce 2010 zavedena výuka na katedrách zajišťovaná Ústřední knihovnou FSS MU. Od roku 2015 koordinuje knihovna v rámci celorepublikového projektu výzkum informační gramotnosti na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Od roku 2016 začala knihovna pořádat akci Votoč knihu, jejímž cílem je zprostředkovat výměnu knih pro studenty.
V roce 2017 zorganizovala Ústřední knihovna FSS MU akci MUST Week (Masaryk University Staff Training Week) pro zahraniční kolegy. V roce 2017 zavedla knihovna nově podporu při přípravě habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a také novou službu DDA (Demand Driven Aqusition). V roce 2018 se v Ústřední knihovně FSS MU konala první Noc v knihovně a ve stejném roce bylo jako nová služba zavedeno evidování výsledků vědy a výzkumu. V rámci projektu Muni4Students byla v roce 2018 zahájena velká rekonstrukce stávajících prostor knihovny. - Irena Šléglová se podílela na projektech: Rozvoj a růst Univerzit třetího věku v ČR (2006-2009), Evaluace kurzů celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě (2006), Modifikace programů a infrastruktury U3V na vysokých školách v České republice (2007), Podpora mladých lidí, sociálně, ekonomicky či zdravotně znevýhodněných při uplatňování se na trhu práce (2009), Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory, INFOZ (2009-2011), Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti (CZ.1.07/2.2.00/28.0238) MŠMT (2012-2015), Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století (CZ.1.07/2.2.00/28.0225) (2012-2015) a Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory, HSS-INFO (2013-2017). V současnosti se podílí na projektu Masarykova univerzita 4.0 (MUNI 4.0) OP VVV (2017-2022).
V roce 2009 se stala absolventkou Školy vína a vinařství v rámci Celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzity v Brně. - Je autorkou odborných a populárních článků v časopisech a internetových periodikách Duha, Bulletin SKIP, Muni.cz , Atrium, Halas a Stisk. - V letech 2010-2012 byla členkou výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol, v letech 2008 a 2011 byla členkou výboru na seminářích CASLIN a v roce 2018 byla členkou výboru na semináři Knihovnické akademie pro manažery (KAM). - Ve volném čase ráda ochutná dobré víno ve společnosti dobrých přátel či knihy.
Medaile a ocenění Biblioweb (Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně) (2009)
Další info URLDuha, 2006, 1

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000857.htm ]