NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jelínková, Věra, 1947-
Narození 1. října 1947, Ivančice (okr. Brno-venkov)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Státní vědecká knihovna (nyní Moravská zemská knihovna v Brně) (1968-)

Biografická pozn. Narozena 1. 10. 1947 v Ivančicích. PhDr., knihovnice, publikační činnost zaměřena na revizní a retrokonverzní činnost knihoven, též autorka ilustračních fotografií materiálů o židovském hřbitově v Ivančicích.
Źivotopis Po maturitě na SVVŠ (1966) absolvovala nástavbové studium na Střední knihovnické škole v Brně v roce 1968. V témže roce nastoupila jako pomocný knihovník do Univerzitní knihovny v Brně (součást Státní vědecké knihovny, od roku 1993 Moravské zemské knihovny v Brně). Od roku 1971 pracovala jako odborný knihovník v oddělení revize a ochrany fondu Univerzitní knihovny, v roce 1974 se stala jeho vedoucí. Od roku 1973 studovala obor knihovnictví - pedagogika na Univerzitě Komenského v Bratislavě, který absolvovala v roce 1978. V roce 1983 získala tamtéž titul PhDr.. Od roku 1986 působila jako náměstek ředitele pro hlavní výzkumnou a vývojovou činnost ve Státní vědecké knihovně v Brně a v letech 1993-2000 byla ředitelkou Univerzitní knihovny, jedné ze součástí Moravské zemské knihovny v Brně. V letech 2000-2018 působila jako vedoucí odboru revize knihovních fondů. Většinu své profesní dráhy byla spojena s revizí knihovního fondu, organizací a řízením uložení fondů knihovny i klášterních knihoven, které Státní vědecká knihovna v Brně spravovala. Náročné bylo zejména vystěhování knihovny benediktinů v Rajhradě, z důvodů narušení statiky budovy, a po dlouhých třiceti letech návrat této knihovny do restaurovaného interiéru v letech 1999-2004. Na celou akci zajišťovala finanční prostředky a posílala žádosti na nadřízené orgány.
Od 90. let 20. století se aktivně podílela na zavádění nových trendů v knihovnictví, jako byly aktivity CASLIN, zavádění automatizace, zavedení knihovnického systému ALEPH, retrokonverze katalogů a knihovního fondu, mikrosnímkování žádaných dokumentů a posléze digitalizace. Na inovačních a rekvalifikačních knihovnických kurzech přednášela problematiku revize, ochrany a stavění knihovního fondu. Několikrát byla členkou komise VISK 5 MK ČR. Od roku 2018 se zabývá přípravou digitalizace knih. - V roce 2017 obdržela titul Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji a v roce 2018 Medaili Zdeňka Václava Tobolky. - Od roku 2004 se podílí na organizaci Dnů evropského dědictví v Ivančicích, od roku 2005 působí jako členka komise pro regeneraci památkové zóny v Ivančicích a od roku 2008 je správcovou židovského hřbitova v Ivančicích. Pro důchodce z Ivančic organizuje pravidelné návštěvy divadelních představení v Brně. - Každým rokem uveřejňuje v Ivančickém zpravodaji zhodnocení prací při opravách židovského hřbitova v Ivančicích, součástí kterého je i obrazová dokumentace.
Medaile a ocenění Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji (2017)
Medaile Z. V. Tobolky (2018)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000858.htm ]