NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Fialová, Anežka, 1947-2019
Církevní jméno Navrátilová, Anežka, 1947-2019
Narození 20. března 1947, Šelešovice (okr. Kroměříž)
Úmrtí 3. ledna 2019
Místo působení Karviná (okr. Karviná) - Okresní knihovna v Karviné (nyní Regionální knihovna Karviná) (1966-1971)
Kroměříž (okr. Kroměříž) - Muzeum Kroměřížska (1972-2005)

Biografická pozn. Narozena 20. 3. 1947 v Šelešovicích (okres Kroměříž), zemřela 3. 1. 2019. PhDr., knihovnice, bibliografka, muzeoložka, publicistka a teoretička knižní kultury.
Źivotopis Vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně a Filozofickou fakultu UK v Praze (obor knihovnictví a vědecké informace), později za svého působení v Muzeu Kroměřížska absolvovala postgraduální studium muzeologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V letech 1966-1971 pracovala v Okresní knihovně v Karviné, nejprve v oddělení katalogizace, později jako vedoucí oddělení. Od roku 1972 působila jako knihovnice v Muzeu Kroměřížska, kde se starala o akvizice, katalogizaci, vytvářela fond regionální literatury, poskytovala bibliograficko-informační služby a konzultace nejen čtenářům, ale i studentům a odborným pracovníkům. Spolupracovala s Fakultou multimediálních studií při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde přednášela obor knižní kultura a byla recenzentkou řady diplomových prací. Aktivně se podílela na přednáškových, publikačních a výstavních akcích muzea. Její publikační činnost byla velmi rozsáhlá, zahrnovala příspěvky do regionálního tisku, personální bibliografie, psala úvodní slova do katalogů výstav osobností knižní vazby. Problematice umělecké knižní vazby se věnovala již od studií a v této oblasti patří mezi naše přední odborníky. V letech 1989,1992,1995,1998 a 2001 byla hlavní organizátorkou celostátní výstavy "Trienále umělecké knižní vazby", která probíhala v Muzeu Kroměřížska. Za svoji práci získala několik ocenění. Mezi její zájmy patřila zejména její rodina, manžel (knihovník a dlouholetý ředitel Okresní knihovny v Kroměříži), děti a vnoučata a práce na milované zahradě.
Medaile a ocenění Čestná členka Společenstva českých knihařů (2000)
Medaile Maxe Švabinského za přínos k rozvoji knižní kultury a za práci ve výboru Švabinského kruhu přátel výtvarného umění (2002)
Cena Ludvíka Bradáče za osobní přínos k rozvoji umělecké knižní vazby (2004)
Další info URLPhDr. Anežka Fialová (Acta Musealia, 2016, 1-2)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000860.htm ]