NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hubatková Selucká, Helena, 1981-
Církevní jméno Selucká, Helena, 1981-
Narození 11. září 1981, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Knihovna Jiřího Mahena (2002-)

Biografická pozn. Narozena 11. 9. 1981 v Brně. Mgr., knihovnice, působí v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
Źivotopis V roce 2001 maturovala na Gymnáziu v Otrokovicích a od roku 2002 pracovala jako jedna z odborných knihovnic v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Nejprve působila v Knihovně pro dospělé a v Knihovně pro nevidomé a slabozraké KJM. - V roce 2006 absolvovala se závěrečnou prací "Automatizace provozů KJM" bakalářské studium oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2006-2015 působila jako vedoucí Knihovny pro děti a mládež KJM v Brně , kde měla na starosti dílčí řešení koncepčních otázek a obsahová řešení a organizaci výpůjční, kulturně vzdělávací a informační činnosti v oddělení Knihovny pro děti a mládež v součinnosti s akcemi KJM a s celostátními akcemi a také profilaci oddělení, zaměřenou na práci s lidmi se specifickými potřebami (dětmi i dospělými), včetně osob pečujících o lidi se specifickými potřebami. - V roce 2012 absolvovala s diplomovou prací "Různé druhy informací na cestě ke čtenářství" magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. - Podílela se na projektech Odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna s partnerskými městy města Brna: "Animaliter" (2007-2009) a "Et Lettera – Writing picture, drawing words" (2011-2012) a na projektu "Ruku v ruce" Knihovny Jiřího Mahena, který byl realizován v rámci Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
O tématech souvisejících s podporou informační a čtenářské gramotnosti a přístupnosti knihoven pro lidi se specifickými potřebami publikuje články v knihovnických periodikách (Duha, Čtenář, Bulletin SKIP, Zpravodaj U Nás). Je mj. autorkou statí: Kompetence k informačnímu vzdělávání a Na začátku byl Andersen… ve sborníku Blažková, Božena, ed. a Vaníčková, Vanda, ed. Jak zařadit naši knihovnu mezi vzdělávací instituce, aneb, Informační vzdělávání uživatelů v teorii i v praxi. V Hradci Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2013, s. 6-7 a 40-41. - Je členkou Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky a zároveň předsedkyní Klubka Jižní Morava. Ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky pracuje též v sekci Bezbariérové knihovny (dříve Sekce služeb osobám se specifickými potřebami). Dále je členkou Sdružení knihoven České republiky, kde pracuje v Sekci pro informační vzdělávání uživatelů. - V roce 2011 jí Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) udělil cenu MARK za aktivity k podpoře čtenářství, působení v Klubu dětských knihoven a podporu aktivit pro děti se specifickými potřebami v knihovnách.
Regionální výbor SKIPu Velká Morava jí v roce 2019 udělil čestný titul Velkomoravský knihovník za soustavnou práci při podpoře knihovnictví v oblasti dětského čtenářství a za aktivity v oblasti přístupnosti (bezbariérovosti) knihoven. - Působí jako externí vyučující Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v letech 2009 -2014 zde vyučovala předmět Podpora čtenářství (v roce 2009-2010 pod názvem Čtení a čtenáři), od roku 2013 učí předmět Bezbariérové knihovny a od roku 2014 předmět Bibliopedagogika. - Vytvořila a spravuje Databanku vzdělávacích programů. V letech 2015-2017 byla šéfredaktorkou knihovnického časopisu Impulsy, s kterým stále externě spolupracuje. - Působí jako hlavní vedoucí tábornického klubu Cassiopeia Brno v rámci České tábornické unie, oblast jižní Morava. - Ve svém volném čase se zaměřuje na informační gramotnost, turistiku, vaření a film. - Od roku 2015 je na rodičovské dovolené.
Medaile a ocenění MARK (2011)
Velkomoravský knihovník (2019)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000871.htm ]