NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Wolkan, Rudolf, 1860-1927
Narození 21. července 1860, Přelouč (okr. Pardubice)
Úmrtí 21. července 1927, Vídeň (Rakousko)
Místo působení Černovice (Ukrajina) - Universitätsbibliothek (1889-1902)
Vídeň (Rakousko) - Universitätsbibliothek (1902-1927)

Biografická pozn. Narozen 21.7.1860 Přelouč, zemřel 16.5.1927 ve Vídni. Knihovník, církevní a literární historik, editor, vysokoškolský pedagog.
Źivotopis Narodil se v Přelouči, ale ještě v dětství se s rodiči přestěhoval do České Lípy, kde otec Franz působil jako berní úředník a matka Marie byla patrně v domácnosti. Chlapec studoval na augustiniánském gymnáziu v České Lípě od roku 1871. Zde na něj zřejmě velmi zapůsobil učitel a vlastivědný badatel Amand Paudler. Kolem roku 1877 mu zemřel otec a poručníkem osiřelých dětí se stal jakýsi Albrecht, kontrolor berního úřadu. Po maturitě navštěvoval Wolkan německou část pražské filozofické fakulty (1879-1882). Studoval mj. u germanistů Hanse Lambela a Johanna Nepomuka Kelleho. Doktorem filozofie byl promován v Praze v r. 1885. Poté působil jako suplent na malostranském gymnáziu v Praze (1885) a na c. k. státní průmyslové škole v Liberci (1887-1889). Roku 1889 se oženil s Hedvikou, šlechtičnou Haase-Wranau a nastoupil jako knihovník i pedagog na univerzitě v Černovcích na Bukovině, kde dosáhl postu „skriptor". V Černovcích se habilitoval v oboru dějiny novější německé literatury (1896). Roku 1902 se s rodinou natrvalo odstěhoval do Vídně, kde pracoval v univerzitní knihovně jako „kustos" a současně od akademického roku 1902/1903 přednášel na filozofické fakultě. Tam byl jmenován mimořádným univerzitním profesorem roku 1908. Působil také jako zástupce ředitele univerzitní knihovny (od 1919). Kromě toho usilovně bádal v knihovnách německých, rakouských, českých i italských.
Jeho učenecký věhlas i šíře zájmů od germanistiky po historii a knihovnictví jej přivedly do kontaktu s významnými vědci, literáty a umělci nejen z vídeňského prostředí. Je autorem několika desítek monografií, edic a studií převážně o německé literatuře v českých zemích pro období od středověku do počátku 20. století s důrazem na raný novověk. V důsledku srdeční choroby náhlé zemřel ve Vídni 16.května 1927.
Další info URLWikipedie

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 09 / 000000903.htm ]