NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Říha, Oldřich, 1911-1974
Narození 28. října 1911, Hlušičky u Nového Bydžova (okr. Hradec Králové)
Úmrtí 31. srpna 1974, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Historický klub
Zlín (okr. Zlín) - Studijní ústav (1940-1942)

Biografická pozn. Narozen 28.10.1911 v Hlušičkách u Nového Bydžova, zemřel 31.8.1974 v Praze. PhDr., DrSc., profesor pro obor obecných novověkých dějin, publikace z oboru.
Źivotopis Po absolvování reálného gymnázia v Novém Bydžově se stal v roce 1931 posluchačem filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1937-1940 absolvoval též tříletou archívní školu v Praze. Po dobu svých vysokoškolských studií pracoval jako knihovník Historického klubu a soustavně doplňoval knihovnu marxistickou literaturou. V letech 1940-1942 pracoval v nově zřízeném národohospodářském odděleni Studijního ústavu ve Zlíně u firmy Baťa, kde dostal za úkol vybudovat knihovnu tohoto oddělení, sbírat a zpracovávat materiály k dějinám domáckého průmyslu na východní Moravě a obuvnického průmyslu vůbec. Od prosince 1945 do února 1948 pracoval ve Státním historickém ústavu, kde byl pověřen prozatímní správou Vlastivědného ústavu v Liberci. V červnu 1949 byl jmenován mimořádným profesorem pro obor novověkých dějin a později řádným profesorem v oboru obecných dějin na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1950-1951 byl proděkanem filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze a v letech 1951-1954 byl děkanem filozoficko-historické fakulty Karlovy univerzity v Praze. V letech 1957-1960 vykonával znovu funkci proděkana FF KU. Byl členem vědeckých rad řady vědeckých ústavů (Historického ústavu ČSAV, Slovanského ústavu ČSAV, Slovanské knihovny aj.) V únoru 1958 mu byla udělena hodnost doktora historických věd a v roce 1960 byl zvolen členem korespondentem ČSAV. Od března 1970 byl externím ředitelem Ústavu československých a světových dějin ČSAV a v dubnu 1970 převzal funkci vedoucího redaktora Československého časopisu historického. Jeho činnost byla oceněna zvolením akademikem ČSAV, udělením Řádu práce a propůjčením titulu čestného doktora věd Státní univerzitou Lomonosovou v Moskvě.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 09 / 000000904.htm ]