NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Aleš, Bohumír, 1909-1980
Církevní jméno Axman, Bohumír, 1909-1980
Narození 7. listopadu 1909, Řimice (okr. Olomouc)
Úmrtí 18. ledna 1980, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Řimice (okr. Olomouc) - Knihovna eparchiální rady (1934-1942)

Biografická pozn. Narozen 7.11.1909 v Řimicích, zemřel 18.1.1980 v Praze. Protojerej, teolog, archivář, knihovník, autor děl o pravoslavné liturgice.
Źivotopis Bohumír Axman se narodil 7. listopadu 1909 v Řimicích, tehdy v okrese Litovel. Od roku 1924 studoval bohosloví na pravoslavném učilišti sv. Sávy ve Sremských Karlovcích. Po složení maturitní zkoušky pokračoval ve studiu na teologické fakultě v Bělehradě. Vzhledem k nedostatku pravoslavných duchovních ho vladyka Gorazd vyzval k návratu do vlasti. Po absolvování povinné maturitní zkoušky na státním gymnáziu v Praze na Vinohradech, která mu zaručovala státní podporu (kongruu), se 7. ledna 1933 oženil s Boženou, roz. Lakomou. Téhož roku byl v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice v Praze na Olšanech biskupem Gorazdem vysvěcen na kněze. Po vysvěcení krátce pracoval v ústředí pravoslavné církve v Praze. Od roku 1934 působil jako archivář a knihovník eparchiální rady v Řimicích. Současně vypomáhal jako duchovní v přilehlých církevních obcích (Střemeníčko, Kroměříž). V rámci Sokola se zapojoval i do kulturního a společenského života obce, byl účastníkem několika všesokolských sletů. Po realizaci vojenské operace Anthropoid a následné smrti Reinharda Heydricha patřil mezi perzekvované duchovní České pravoslavné eparchie. Dne 26. září 1942 byl v Řimicích zatčen a uvězněn v Olomouci. Jako první z pravoslavných duchovních a laických činovníků byl nuceně nasazen v Říši, konkrétně v saském Plavnu. V dubnu 1943 se díky ukrajinskému lékaři mohl ze zdravotních důvodů vrátit domů. Po návratu pracoval jako úředník u stavitele Sovy v Lošticích. I přes vleklé zdravotní obtíže až do osvobození tajně konal ve svém domě v Řimicích za podpory manželky Boženy pravoslavné pobožnosti.
V květnu 1945 se podílel na obnově bohoslužebného života v Řimicích a konal zde první bohoslužby v chrámu. Záhy byl povolán jako pomocný duchovní do Prahy, kam se za ním v roce 1946 přestěhovala také rodina. V letech 1947–1950 působil jako vojenský duchovní pro pravoslavnou církev při MNO. V té době si příjmení Axman změnil na Aleš, neboť stejné příjmení měl říšský vůdce mládeže a hlava Hitlerjugend Artur Axmann Po likvidaci vojenské duchovní služby ke konci roku 1950 mu bylo nabídnuto místo osvětového důstojníka (politruka), což odmítl. V důsledku toho musel odejít sloužit mimo Prahu. Po období působení v Táboře (1950–1952) byl povolán zpět do Prahy, kde sloužil jako duchovní v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje až do odchodu na odpočinek (1976). Významně se rovněž podílel na práci tiskového odboru, byl redaktorem Hlasu pravoslaví. Nemocen a v péči své manželky prožíval poslední měsíce pozemského života u své nejstarší dcery Ljubici v Praze–Kobylisích. Bohumír Aleš (Axman) zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 70 let 18. ledna 1980. Svatou liturgii a pohřební obřady v Praze na Olšanech 25. ledna 1980 sloužil metropolita Dorotej spolu se dvanácti pravoslavnými duchovními. Martin Jindra
Další info URLChceme lépe rozumět příčinám nesvobody

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 09 / 000000929.htm ]