NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Wostry, Wilhelm, 1877-1951
Narození 14. srpna 1877, Žatec (okr. Louny)
Úmrtí 8. dubna 1951, Helfta (Německo)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1904-1922)

Biografická pozn. Narozen 14. 8. 1877 v Žatci, zemřel 8. 4.1951 v Helftě (Německo). PhDr., knihovník, profesor dějin na německé univerzitě v Praze, německé publikace z oboru.
Źivotopis Narodil se 14. srpna 1877 o půl osmé ráno v Žatci, kde byl jeho otec městským tajemníkem (a bratrancem žateckého starosty Karla Wostryho). Matka se za svobodna jmenovala Aloisie Kaiserová. Wostry navštěvoval latinskou školu v Žatci a studoval zeměpis a dějiny od zimního semestru 1896/97 na německé Karlově univerzitě v Praze, kde byl členem univerzitního pěveckého spolku "Liedertafel der deutschen Studenten in Prag". Dne 12. července 1904 mu byl udělen doktorát PhDr. za disertační práci „Albrecht II. (1437-1439) jako německo-český a maďarský král“. Ještě v tom roce začal pracovat jako 7. praktikant v c.k. Veřejné a universitní knihovně v Praze. V r. 1907 postoupil na místo 5. praktikanta, v r. 1909 3. praktikanta a v r. 1910 2. praktikanta. V r. 1912 byl jmenován provizorním bibliotekářem II. třídy, v r. 1913 bibliotekářem II. třídy ad personam. V roce 1905 se oženil s Friede Danzerovou. V roce 1908 absolvoval výcvik pro archiváře v Ústavu pro výzkum rakouských dějin. V roce 1912 se habilitoval pro dějiny rakouské říše. Jeho hlavní výzkumný zájem byly české dějiny a dějiny Němců v Čechách v pozdním středověku a v raném novověku. Koncem července 1914 narukoval, dostal se do ruského zajetí a ze Sibiře se vrátil po velkém utrpení až v polovině listopadu 1920. V roce 1922 byl Wostry jmenován docentem pro československé dějiny na německé Karlově univerzitě, o pět let později profesorem. Od roku 1933 do roku 1935 působil jako děkan a proděkan fakulty.
Od roku 1922 byl redaktorem periodika “Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen”, od r. 1937 i časopisu “Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte”. Byl také předsedou Německé společnosti věd a umění pro Československou republiku, mimořádným členem Královské české společnosti věd, od roku 1939 dopisujícím členem Akademie věd v Göttingenu a od roku 1942 Bavorské akademie věd. V dubnu 1938 vstoupil do Sudetoněmecké strany a o rok později do NSDAP. Byl členem NS-Dozentenbund, NS-Reichskriegerbund a NS-Reichskolonialbund. Pracoval v Nadaci Reinharda Heydricha a v Sudetendeutschen Anstalt für Landes- und Volksforschung v Liberci. V roce 1942 obdržel "Ackermannovu medaili za bojovou vědu". Kvůli nemoci v příštích několika letech musel omezit svou vědeckou činnost. Po skončení 2. světové války byl odsunut z Prahy. Usadil se v Helftě v Sasku-Anhaltsku, kde také zemřel 8. dubna 1951.
Medaile a ocenění Erinnerungsmedaille 1. 10. 1938
Ackermannmedaille für kämpferische Wissenschaft (1942)
Další info URLWikipedie (Wilhelm Wostry)
URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 12 / 000001260.htm ]