NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bláha, Bohdan, 1874-1931
Narození 9. listopadu 1874, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 18. srpna 1931, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1904-1931)

Biografická pozn. Narozen 9. 11. 1874 v Praze, zemřel 18. 8.1931 v Praze. MUDr. Psychiatr a knihovník.
Źivotopis Narodil se jako prvorozený syn vrchního zahradníka v pomologickém ústavu v Trojí u Prahy 9. listopadu 1874. Záliba ke květinám mu vydržela celý život. V červenci 1893 maturoval na gymnáziu v Truhlářské ulici. Od roku 1893 studoval na lékařské fakultě německé univerzity. Studium zakončil ziskem titulu MUDr. v březnu 1903. Lékařskou praxi získal v ústavu pro choromyslné a ve všeobecné nemocnici. Výborně znal oba zemské jazyky. V listopadu 1904 byl jmenován 6. (bezplatným) praktikantem univerzitní knihovny, v únoru 1905 mu ministerstvo povolilo, aby zpracovával českou přírodovědnou bibliografii pro mezinárodní bibliografii. V roce 1907 povýšil na 4. praktikanta, v r. 1909 na 2. praktikanta a v r. 1910 na 1. praktikanta. V r. 1912 se stal bibliotekářem II. třídy extra statum. Po přidělení do oddělení popisu bral hodiny krasopisu, aby zdokonalil svůj lékařsky nečitelný rukopis. Ve starých, zdravotně závadných místnostech knihovny realizoval moderní poznatky hygieny, hlavně čištění a větrání a narážel přitom na předsudky zřízeneckého personálu. Sám byl velkým propagátorem pohybu na vzduchu. V červenci 1915 byl povolán k vojenské službě jako lékař v zajateckém táboře v Plané, v prosinci 1918 byl z ní propuštěn. V únoru 1920 byl jmenován knihovníkem I. třídy, o dva roky později vrchním knihovníkem a od r. 1928 byl radou archivní a knihovní služby. Zpočátku sloužil v katalogu, v r. 1923 byl pověřen správou lístkového katalogu, v roce 1924 vedl celé popisné oddělení a na konci roku 1924 převzal po Boreckém superrevizi popisu. Byl také poradcem při nově zřízené Lékařské knihovně v roce 1923. Nemoc mu však bránila celý poslední rok v docházce do úřadu, až jej smrt 18. srpna 1931 z jeho velkého utrpení vysvobodila. Zpopelněn byl na Olšanech o 4 dny později.
Medaile a ocenění jubilejní pamětní kříž pro civilní státní úřady
Další info URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 12 / 000001263.htm ]