NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pollak, Isidor, 1874-1922
Narození 14. března 1874, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 7. ledna 1922, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1902-1920)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Židovské náboženské obce (1913-1921)

Biografická pozn. Narozen 14.3.1874 v Praze, zemřel 7.1.1922 tamtéž. PhDr., profesor semitské filologie, zabýval se též filozofií náboženství, židovskou filozofií a historií. Vydal Biblickou čítanku s hebrejsko-českým slovníkem.
Źivotopis Narodil se jako syn účetního Moritze Pollaka, po základní škole začal studovat v gymnáziu, ale po 4. roce musel odejít a jít pracovat do obchodu Eduarda Weila. Důvodem byly jeho slabé výsledky v matematice, protože špatně viděl na tabuli. Začal studovat na obchodní škole pražského kupeckého grémia. Jako učeň to nebylo vhodné vzdělání vzhledem k jeho nadání, a tak ho matka znovu poslala do gymnázia, které dokončil r. 1894 maturitou. Poté studoval na německé Univerzitě Karlově klasické a semitské jazyky, na přání matky se měl stát rabínem. V r. 1897 odešel do Berlína, kde na univerzitě studoval v orientálním semináři a židovství. V r. 1899 promoval v Praze na PhDr. na základě disertace Dějiny filozofie u Arabů. Pro špatný zdravotní stav plic odcestoval přes Itálii do Egypta, kde pobyl delší dobu, a do Palestiny. Zdraví se mu v cizině vrátilo, takže v r. 1901 nastoupil na místo vychovatele do chlapeckého sirotčince provozovaného Židovskou náboženskou obcí. V r. 1902 získal místo 5. praktikanta v c.k. Veřejné a universitní knihovně v Praze, což mu umožnilo další vědecký růst. V roce 1903 povýšil na 4. praktikanta a v r. 1904 na 3. praktikanta. 1904. V tomto roce se habilitoval prací na téma Filozofie Arabů a Židů ve středověku na německé univerzitě v Praze. V r. 1907 se stal 1. praktikantem, v r. 1909 5. amanuensem (v této době napsal řadu článků do “Selbstwehr”), rok nato 4. amanuensem a konečně v r. 1911 bibliotekářem II. třídy. V c.k. Veřejné a universitní knihovně v Praze byl velmi oblíben pro skromnost, ochotu pomáhat a vtipnost.
V r. 1909 zasedal v knihovnické komisi Knihovny Židovské náboženské obce v Praze a v letech 1913 až 1921 byl knihovníkem pražské židovské knihovny. V r. 1917 ho císař jmenoval privátním docentem pro semitské jazyky a literaturu. V r. 1920 byl uvolněn z Veřejné a universitní knihovny, aby mohl přednášet. V r. 1921 byl jmenován mimořádným profesorem na německé univerzitě pro semitskou filologii se zvláštním zřetelem k hebrejštině a aramejštině. Zemřel na následek operace slepého střeva, kdy došlo k embolii. Zanechal manželku a dva syny.
Další info URLBiografický slovník, Historický ústav AV ČR

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 12 / 000001275.htm ]