NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Dewetter, Karel, 1882-1962
Církevní jméno Vetrovský, Karel, 1882-1962
Vetrovský, Karel, 1882-1962
Odkaz. forma De Wetter, Karel, 1882-1962
Wetter, Karel de, 1882-1962
Narození 2. října 1882, Dobřejovice (okr. Praha-východ)
Úmrtí 12. září 1962, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Ministerstva financí (1919-1941)

Biografická pozn. Narozen 2.10.1882 v Dobřejovicích, zemřel 12.9.1962 v Praze. Knihovník, básník, prozaik, autor fantastických a dobrodružných próz pro děti a mládež.
Źivotopis Narodil se v Dobřejovicich u Prahy jako syn knížecího arcibiskupského důchodního. Již jako hošík byl přitahován tajemným šerem a tichem zámeckých knihoven a i později jako student často do nich přicházel nikým nerušen snít. Po vystudování reálky v Budějovicích odešel do Prahy a nastoupil v lednu 1900 do berní služby, v níž setrval až do října 1912, kdy odešel na radu lékaře jako berní oficiál do dočasné penze. V této době, kdy nemohl plně zastávat těžké a zodpovědné zaměstnání berního úředníka, vracel se v myšlenkách stále k pěkným chvilkám stráveným v zámeckých knihovnách, až vstoupil začátkem ledna 1913 jako knihovník a redaktor k firmě Šolc a Šimáček v Praze, kde setrval po celou válku. Pak již zůstal knihám věren stále. V r. 1919 nabídl své služby jako knihovník Ministerstvu financí, kde byl přijat jako správce nově se tvořící úřední knihovny a tiskového odboru a nastoupil službu dne 1. července 1919 jako reaktivovaný berní úředník. Jeho teoretické i praktické znalosti knihovnické i daňové mu umožnily, že vytvořil téměř obratem ruky knihovnu o mnoha stech svazcích, neboť se mu podařilo zachránit většinu knih uložených po půdách a sklepích zemského finančního ředitelství v Praze, jakož i příruční knihovnu tohoto ředitelství, která se stala základem nynější cenné knihovny ministerstva financí. Díky přízni a plnému pochopení příslušných nadřízených úředníků se mu podařilo získat pro knihovnu i vynikající odborný personál a finanční základ pro další rozšiřování.
Další jeho úřednická dráha probíhala již normálně. Ve školním roce 1920/1921 navštěvoval pražskou knihovnickou školu, od července 1926 byl jmenován aktuárským vrchním tajemníkem a dnem 1. ledna 1931 aktuárským ředitelem. Koncem května 1941 odešel na odpočinek, avšak pouze pokud šlo o knihovnickou činnost a úřednickou dráhu, neboť tím intenzivněji věnoval všechen svůj čas knize jako její tvůrce, básník a spisovatel. Jeho díla byla přeložena do němčiny, angličtiny a lužickosrbštiny.
Další info URLWikipedie
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 13 / 000001300.htm ]