NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jílek, Dalibor, 1919-1942
Narození 15. září 1919, Havlíčkův Brod (okr. Havlíčkův Brod)
Úmrtí 16. července 1942, Kolín (okr. Kolín)
Místo působení Kolín (okr. Kolín) - Městská knihovna (1938-1941)

Biografická pozn. Narozen 15.9.1919 v Havlíčkově Brodě, zemřel 16.7.1942 v Kolíně. Kulturní pracovník a knihovník. Práce v oboru knihovnictví, editor kolínské studentské básnické a prozaické sbírky.
Źivotopis Narodil se 15. září 1919 v tehdejším Německém Brodě. Studoval na reálném gymnáziu v Kolíně. Již jako student vyššího reálného gymnázia pomáhal v kolínské městské knihovně po čtyři roky. Osvědčil tam velikou znalost literatury a radil s úspěchem čtenářům zejména v oboru soudobé literatury. Po maturitě v r. 1939 studoval ve školním roce 1939/40 na pražské knihovnické škole a podrobil se příslušné závěrečné zkoušce. Jílek do školy přišel již se značnými zkušenostmi z knihovnické praxe, s literárními vědomostmi usměrněnými na jejich použití v knihovnictví a s pevným úmyslem věnovat se knihovnictví, dát mu všechnu energii a všechno nadšení. Již jako žák školy uveřejnil v Časopise českých knihovníků zprávu o kolínské knihovně za léta 1938 a 1939 (v roč. 19, 1940, s. 29-30). Jeho příspěvky také přinesly časopisy Knihkupec a nakladatel, Osvěta venkova a Ctěme. Jílek dále vyvíjel v Kolíně horlivou činnost osvětovou a literární a kulturně organizační. Byl duší kulturního odboru Mladého národního souručenství, pořádal literární a recitační večery a vydával divadelní a koncertní publikace „Služba umění". R. 1940 vydal sborníček „Pozdravujeme jaro", v němž soustředil první verše mladé studentské generace kolínské.
Účastnil se též knihovnické spolkové činnosti, zejména sjezdu pardubického, a vzhledem k nadějím, jež vzbuzoval, byl zvolen na valné hromadě 27. dubna 1941 náhradníkem ve výboru. Ale skrytá choroba číhala na svůj okamžik. Již na střední škole v septimě onemocněl tuberkulózou a léčení zabralo tak značnou část roku, že septimu opakoval. Zdálo se, že se uzdravil úplně. Dokonce se věnoval i lehké atletice. Ale 5. srpna 1941 vypukla nemoc znovu. Dne 26. září 1941 byl odvezen do prosečnického sanatoria, po delším pobytu se vrátil do kolínské nemocnice a tam 16. července 1942 zemřel.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 13 / 000001301.htm ]