NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kurfürst, František, 1892-1978
Narození 7. září 1892, Český Brod (okr. Kolín)
Úmrtí 5. dubna 1978, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna Ministerstva zahraničních věcí (nyní Národní knihovna ČR)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední vojenská knihovna Ministerstva národní obrany (1930-1939, 1945-1948)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1939-1941)

Biografická pozn. Narozen 7. 9. 1892 v Českém Brodě, zemřel 5. 4. 1978 v Praze. PhDr., ředitel Ústřední vojenské knihovny, práce z oboru, historické práce.
Źivotopis Narodil se 7. září 1892 v Českém Brodě, kde jeho otec pracoval jako vařič v cukrovaru. V r. 1911 vystudoval gymnázium v Praze na Žižkově. Pak studoval historii a geografii na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, přičemž se horlivě účastnil studentské spolkové činnosti jako člen předsednictva Svazu českého studentstva a redaktor čtrnáctideníku „Volnost" v r. 1911 a „Časopisu pokrokového studentstva" v r. 1912. Spolková studentská činnost ho přivedla k politické činnosti v bývalé straně státoprávně-pokrokové, v níž byl členem výkonného výboru v letech 1912-1913. Po 1. světové válce, kterou prožil jako voják v Rumunsku v letech 1914-1919, setrval ještě nějaký čas v politické práci. Pak teprve se zase vrátil k vědecké činnosti historické a specializoval se pro obor vojenských dějin. V letech 1928 až 1929 prošel knihovnickou školou, byl činný nejprve ve Slovanské knihovně, pak v Ústřední vojenské knihovně Ministerstva národní obrany. V roce 1930 v hodnosti úřednického čekatele dokončil během 3 měsíců věcný katalog ve vojenské knihovně. R. 1933 nabyl doktorátu filozofie, r. 1937 se stal vrchním komisařem a bibliotekářem Ústřední vojenské knihovny, r. 1939 po zrušení ministerstva přešel do Národní a universitní knihovny v Praze jako vrchní komisař archivní a knihovní služby a r. 1941 odešel do penze. Po osvobození Československa byl reaktivován a v roce 1945 se stal ředitelem Ústřední vojenské knihovny v Praze. V roce 1946 dostal důtku, že vyslal do USA zaměstnankyni kvůli nákupu knih bez předběžného schválení ministerstvem. Vyčítalo se mu také, že se bránil vypracování bibliografií.
Zdůvodňoval to nízkým počtem zaměstnanců a doporučoval, aby si bibliografie dělaly vojenské ústavy samy. Byl národním socialistou, takže byl dán koncem roku 1948 předčasně do výslužby. V roce 1949 byl zatčen a potrestán pro spojení s cizí rozvědkou. Napsal mnoho článků z oboru historie a vojenství do různých encyklopedií a odborných revuí, od r. 1935 byl hlavním spolupracovníkem vojenského čtrnáctideníku „Naše záloha" a v oboru vojenské bibliografie zpracoval „Věcný katalog Ústřední knihovny MNO a knihoven VTLÚ, VÚV", obsahující válečnou literaturu v letech 1914-1918 a vydaný ve dvou sešitech r. 1935. ČČK uvádí jeho jméno jako Kurfürst, František Sergěj.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 13 / 000001302.htm ]