NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hošťálek, Inocenc, 1872-1966
Narození 16. srpna 1872, Rakov (okr. Přerov)
Úmrtí 1. dubna 1966
Místo působení Vídeň (Rakousko)

Biografická pozn. Narozen 16.8.1872 v Rakově na Moravě, zemřel 1.4.1966. Kulturní pracovník ve Vídni, autor publikací o J. A. Komenském a obrázků z Vídně, překladatel z němčiny.
Źivotopis Narodil se 16. srpna 1872 v Rakově u Hranic na Moravě. Knihovnické kronice náleží několik let jeho zralosti, kol r. 1910, kdy se jako vídeňský poštovní úředník zúčastnil společenského a kulturního ruchu tamějších Čechů. Po 10 let byl předsedou spolku „Svatopluk Čech" a vybudoval v tomto spolku největší českou knihovnu v hlavním městě bývalého mocnářství, která se později stala základem nynější Ústřední knihovny „Komenského". R. 1913 vydal obsáhlý a pečlivý Katalog knihovny spolku „Svatopluk Čech", přičemž v oddíle naučných knih užil značeni podle desetinného třídění v původní úpravě Deweyově, a tak se řadí k průkopníkům této soustavy u nás jako jeden z prvních praktických následovníků. Ředitel Hošťálek po gymnazijní maturitě r. 1893 ve Valašském Meziříčí a po jednoroční vojenské službě nastoupil r. 1894 poštovní dráhu ve Vídni a setrval tu až do r. 1918 pak přešel do Prahy jako správce nového poštovního úřadu na Hradě. Od r. 1925 byl starostou spolku „Komenský", od r. 1932 jednatelem ústavu pro péči o české národní příslušníky v cizině. Zemřel 1.dubna 1966. ČČK píše křestní jméno jako Innocenc.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 13 / 000001307.htm ]