NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Dörfler, Emil, 1873-1941
Narození 25. prosince 1873, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 25. září 1941, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1903-1931)

Biografická pozn. Narozen 25.12.1873 v Praze, zemřel 25. 9. 1941 v Praze, knihovník a úředník.
Źivotopis Narodil se 25. prosince 1873 v Košířích (dnes část Prahy) jako syn "žlutolitce na Smíchově". Vychodil 2 třídy měšťanské školy u sv. Mikuláše a Matky Boží Vítězné, zkoušku z 3. ročníku složil dodatečně v roce 1909. Absolvoval roční obchodní kurz v obchodním učilišti Františka Hlaváčka. Vyučil se v obchodě firmy V. Železný v Karlíně a od dubna 1892 do listopadu 1897 pracoval jako výpravčí v závodě Václav Schmidta v Praze-Hostivaři na zboží kartáčnické. Od července 1898 do konce roku 1902 byl zaměstnán v městském sirotčinci arcikněžny Gisely jako zástupce pěstouna. S chovanci opakoval učivo a sám se v sirotčinci pilně učil němčinu a účetnictví. Pro omezení počtu chovanců byl propuštěn a na začátku roku 1903 byl převeden do Městské knihovny pražské jako písař s diurnem 2 K. Zpočátku psal lístkový katalog českých a německých knih, později katalogizoval nové knihy, vyhotovoval městské statistické zprávy, spolupůsobil při vedení protokolu, vyřizoval úřední korespondenci. Od ledna 1906 obstarával účetní agendu městských knihoven a čítáren, v roce 1909 byl v kontaktu s knihkupci, signoval a katalogizoval knihy, vedl inventář časopisů docházejících do městské čítárny a jejích odboček. V červenci 1909 získal titul výpomocný úředník s ročním platem 1300 K a příspěvkem na byt 300 K. Od února 1912 měl titul kancelista s platem 1600 K a příbytečným 648 K. Jako účetvedoucí městských knihoven a čítáren vedl účetní deník. Vypracoval výroční zprávu městských knihoven a čítáren za rok 1915, zprávu o činnosti obecní knihovny a čítárny za r. 1916 i za r. 1917. Zpětně od ledna 1919 získal hodnost manipulačního oficiála a v lednu 1922 vrchního kancelářského adjunkta.
V roce 1931 se u něho projevovaly návaly krve v hlavě, bolesti hlavy a nespavost, příznaky pokročilého kornatění cév. Na konci března 1931, kdy byl na postu kancelářského vrchního kontrolora hl. města Prahy, odešel do důchodu. Mezi personálem byl znám jako „pan účetní”. Zemřel 25. září 1941 v Praze, čtyři dny poté bylo jeho tělo zpopelněno.
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 13 / 000001308.htm ]