NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Štork, František, 1887-1943
Narození 13. října 1886, Kolín (okr. Kolín)
Úmrtí 13. února 1943, Kolín (okr. Kolín)
Místo působení Kolín (okr. Kolín) - Městská knihovna (1921-1943)

Biografická pozn. Narozen 13.10.1886 v Kolíně, zemřel 13.2.1943 v Kolíně. Knihovník, časopisecké články.
Źivotopis Narodil se 13. října 1886 v Kolíně. Pocházel z početné rodiny a měl ještě čtyři další sourozence, tři bratry a sestru. Otec byl poštovním sluhou, později listonošem. Ale plat nestačil na to, aby se všem těmto dětem dostalo výchovy a vzdělání, jak si to rodiče představovali. Proto se matka snažila přivydělávat si žehlením prádla. V Kolíně studoval zpočátku měšťanskou, pak střední školu a v roce 1906 maturoval. V letech 1906 až 1907 studoval práva v Praze, ale sociální důvody ho převedly na obchodní školu Wertheimer, aby zde v pololetním kurzu nabyl praktických obchodních vědomostí a mohl si zajistit existenci. A tak byl od roku 1908 až do 1913 střídavě v soukromých službách jako korespondent, skladník a účetní. V letech 1914 až 1916 zastupoval správce veřejné nemocnice v Kolíně, odkud musel v roce 1916 na vojnu, kterou prodělával na jižní frontě. Demobilizoval v roce 1919 a od té doby byl opět v soukromých službách v Kolíně a Praze. Láska ke knize a zájem o knihovnictví ho zlákaly do knihovnické školy v Praze, kterou navštěvoval ve školním roce 1921/22, a dne 20. června 1922 se podrobil zkoušce knihovnické. V tu dobu, od 15. září 1921, zastával již místo knihovníka v Kolíně. Ale ani potom si nedopřál klidu a vedle své vyčerpávající práce dále studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal v roce 1931 absolutorium. Mimo veřejnou knihovnu, kterou vybudoval od základů, založil i okresní knihovnu sloužící k doplňování fondů malých obecních knihoven. Byl též iniciativním spolupracovníkem osvětového sboru a komise pro šíření znalostí v Kolíně a jeho památkách.
Dal podnět k tomu, aby město koupilo knihovnu Řemeslnické besedy. Obtížně překonával první těžkosti s umístěním knihovny, která měla své místnosti ve sklepní části radnice. Jeho snahou bylo získat důstojný stánek knihovně, což se mu také podařilo. Organizačně byl činný ve Spolku veřejných obecních knihovníků, patřil mezi jeho zakladatele a na ustavující schůzi v Brně byl 16. ledna 1927 zvolen pokladníkem. Smrt ho zastihla náhle v sobotu 13. února 1943 při návštěvě biografu. Pohřben byl čtyři dny poté na místním hřbitově.
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 13 / 000001310.htm ]