NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sumbal, František, 1883-1968
Narození 16. srpna 1883, Hranice (okr. Přerov)
Místo působení Vídeň (Rakousko) - Knihovna slovanského semináře (1909-1910)
Vídeň (Rakousko) - Knihovna Ministerstva vnitra (1911-1918)
Vídeň (Rakousko) - Knihovna Ministerstva zdravotnictví (1918)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Ministerstva vnitra (1920-1941)

Biografická pozn. Narozen 16. 8. 1883 v Hranicích, zemřel 30. 12. 1968 tamtéž. PhDr., Knihovník, filolog, publicista, práce z oboru.
Źivotopis Narodil se 16. srpna 1883 v Hranicích na Moravě. Navštěvoval gymnázium ve svém rodišti a maturoval tam r. 1903. Univerzitní studia z oboru slovanské a germánské filologie konal ve Vídni v letech 1905-1907, v Praze v letech 1907-1908 a opět ve Vídni, kde dosáhl doktorátu r. 1909. Byl žákem slavného slovanského filologa Vatroslava Jagiće. Byl knihovníkem slovanského semináře Jagičova, zreorganizoval bohatou seminární knihovnu a současně v letech 1909-1910 uspořádal i soukromou knihovnu Jagičovu. Od srpna 1911 byl úředníkem knihovny Ministerstva vnitra ve Vídni, od srpna 1918 úředníkem knihovny Ministerstva zdravotnictví ve Vídni. Od 28. prosince 1918 do 6. července 1920 byl úředníkem Ministerstva zdravotnictví, od 7. července 1920 řídil knihovnu Ministerstva vnitra až do odchodu na odpočinek 30. dubna 1941. V lednu 1931 byl povýšen z hodnosti odborový rada na vrchní odborový rada. O svém bývalém působišti napsal článek „Administrativní knihovna bývalého Ministerstva vnitra ve Vídni" otištěný ve Věstníku ministerstva vnitra v roč. 3, 1921 na s. 81/82. Do Tobolkova a Volfova časopisu Knihy a knihovny napsal článek „Poslání veřejných knihoven". Významným jeho dílem je „Česko-německý slovník terminologický a fraseologický pro úřady, kanceláře a soukromou potřebu" (Praha 1936), neocenitelná a nepostradatelná pomůcka každého úřadu. Po odchodu do důchodu žil v Hranicích. Hrob č. 246-247.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 13 / 000001315.htm ]