NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jaroš, František, 1892-1939
Narození . 1892, Kralupy nad Vltavou (okr. Mělník)
Úmrtí 25. srpna 1939, Neratovice (okr. Mělník)
Místo působení Kralupy nad Vltavou (okr. Mělník) - Husova městská knihovna (1920-1939)

Biografická pozn. Narozen 1892, zemřel 25.8.1939 v Neratovicích, železničář a knihovník.
Źivotopis Narodil se r. 1892 v Kralupech nad Vltavou. Z nepatrných začátků se dopracoval místa vlakvedoucího státních drah. Ke knihovnictví se dostal zásluhou městského knihovníka kralupského inspektora Jana Ryse v r. 1920, kdy byla knihovna Řemeslnicko-čtenářské besedy převzata městem. Pomáhal nejprve jako pracovník-amatér a později absolvoval třínedělní knihovnický kurz na Mělníce. Projevil pozoruhodný organizační talent. Založil a uvedl v život okresní putovní knihovnu, která umožňovala malým knihovnám na okrese doplňovat a obměňovat svoji zásobu knih. Jako okresní knihovní dozorce a jednatel okresního osvětového sboru se pokusil zavést ve všech knihovnách kralupského okresu jednotný administrativní systém, což se mu z velké části podařilo. Podporoval a organizoval přednášky s diapozitivy, a to hlavně na venkově. Kralupské knihovně věnoval všechny volné chvíle. Vedl a psal knihovní katalog a řídil knihovnu i po stránce administrativní, neboť knihovník J. Rys byl přetížen osvětovou činností. Byl jednatelem knihovní rady Husovy městské knihovny v Kralupech nad Vltavou. Zemřel při výkonu služby tragickou smrtí při železničním neštěstí u Neratovic dne 25. srpna 1939.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 13 / 000001326.htm ]