NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Zeidler, Anton, 1823-1913
Odkaz. forma Zeidler, Antonín, 1823-1913
Narození 15. července 1823, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Úmrtí 20. ledna 1913, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1849-1896)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1869-1870)

Biografická pozn. Narozen 15. 7. 1823 v Hradci Králové, zemřel 20.1.1913 v Praze. Knihovník.
Źivotopis Narodil se 15. července 1823 v Hradci Králové. Není známo, kdy se přistěhoval do Prahy. Pobytová přihláška ho uvádí teprve kolem roku 1850 s matkou Františkou, která už byla vdovou, a dvěma staršími bratry. Patrně vystudoval právnickou fakultu v Praze a r. 1849 se stal praktikantem c.k. Universitní knihovny v Praze. Podle Osvěty byl dosazen za 2. skriptora na místo zemřelého Antona Edlenbacha 16. listopadu 1849. Podle Dambecka však v tu dobu byl ještě praktikantem a funkci 3. skriptora vykonával až od 4. prosince 1849, funkci 2. skriptora od roku 1866. V roce 1858 anonymně zpochybnil pravost Královédvorského rukopisu v periodiku Montagsblatt aus Böhmen. V roce 1863 vyhotovil svazkový katalog prvotisků. V říjnu 1868 po úmrtí R. Glasera povýšil na 1. skriptora a v březnu 1870 se stal přednostou (Vorstand) knihovny. Po R. Glaserovi převzal rovněž funkci knihovníka historického spolku, ale jen na krátké období. Pražský denník o sedm let později jeho nástup do čela univerzitní knihovny charakterizoval: "roku 1870 zaujal místo ono Antonín Zeidler, muž literární činnosti též v oboru českého písemnictví obeznámený, který horlivé se až do této chvíle o rozkvět ústavu zasazuje”. Knihovnu řídil až do r. 1896, když v květnu 1895 získal titul vládního rady v souvislosti s odchodem do penze. Vedení knihovny předal Václavu Schulzovi na podzim 1896. J. Borecký, který pod ním pracoval šest let, v r. 1928 napsal: “Jinak dlužno přiznati době Zeidlerově, že v knihovně panoval pořádek, úcta k předpisům a tradici.
Snad ve výkladu předpisů, namnoze zastaralých, byl Zeidler až úzkoprsý, ve finančních požadavcích pro ústav příliš skromný až nesmírně úzkostlivých, ideál své činnosti viděl v tom, co možná ušetřiti erár výdajů. Byl krasoduch, o čemž svědčí jeho květnatý sloh ve spisech, zákruty zdobené jeho písmo v katalozích.” Dne 20. ledna 1913 zemřel v Praze a jeho tělo bylo pohřbeno 23. ledna 1913 na Olšanských hřbitovech (část 005, odd. 15, hrob č. 158).
Medaile a ocenění vládní rada (1895)
Další info URLSčítání obyvatelstva k 31. 12. 1880
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLPozůstalostní spis v AHMP
URLWikisource (BLKÖ: Zeidler, Anton)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 13 / 000001334.htm ]