NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Springer, Jan, 1893-1978
Akronym -jena-, 1893-1978
Narození 24. listopadu 1893, Písařov (okr. Šumperk)
Úmrtí 19. října 1978, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Šumperk (okr. Šumperk) - Učitelská knihovna státní reálky (1921-1938)
Šumperk (okr. Šumperk) - Česká veřejná a státní obvodová knihovna (1927-1938)
Olomouc (okr. Olomouc) - Vlastenecký spolek musejní (1940-1950)
Olomouc (okr. Olomouc) - Státní vědecká knihovna (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1958-1964)

Biografická pozn. Narozen 24. 11. 1893 v Písařově, zemřel 19. 10. 1978 v Olomouci. PhDr., středoškolský profesor, knihovník, vlastivědný, kulturní a sokolský pracovník, redaktor regionálního vlastivědného sborníku, publikace z historie, literatury a politiky, časopisecké články.
Źivotopis Narodil se 24. listopadu 1893 písařovskému učiteli Eduardu Springerovi. Po maturitě na českém vyšším gymnáziu v Zábřehu, kam docházel v letech 1905-1912, si zapsal na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze češtinu a němčinu. Po ukončení studií v září 1920 nastoupil na státní reálku v Šumperku, jíž zůstal věrný až do jejího zániku v r. 1938. Poté stihl do uzavření vysokých škol získat doktorát za disertaci Ohlasy světové války na Balkáně v české literatuře, pro niž v r. 1935 vypracoval rozsáhlou bibliografii. Na šumperské reálce kromě výuky řady předmětů (včetně zpěvu) zastával od školního roku 1921/1922 až do roku 1938 funkci správce učitelské knihovny. V roce 1927 navíc převzal po profesoru gymnázia Františku Bayerovi i českou veřejnou a státní obvodovou knihovnu v Šumperku. Po odstoupení pohraničí Německu ukončil její činnost a knihy připravil k přestěhování na bezpečnější místo. S pomocí odcházející vojenské posádky je nechal přestěhovat do budovy školy v české obci Sudkov, ale fanatičtí Němci je přesto spálili. V Šumperku byl aktivní i neknihovnicky: byl předsedou okrsku Národní jednoty, funkcionářem Sokola, jednatelem okresního osvětového sboru, sbormistrem aj. Po nuceném opuštění Šumperka se přistěhoval do Olomouce. V r. 1940 se stal knihovníkem Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci a v této funkci byl minimálně do r. 1950. Zpočátku učil na státním reálném gymnáziu v Olomouci, v letech 1946-1948 jej i řídil. Po únoru 1948 byl přeložen jako učitel ruštiny na Polívkovo reálné gymnázium. I po odchodu do důchodu v r. 1953 dále pokračoval v regionální činnosti a sestavování evidence autorů z Hané.
V r. 1958 nastoupil do Státní vědecké knihovny v Olomouci, kde do r. 1964 anotoval spisy knihovního archivu od r. 1773 do r. 1945. Objevil přitom i dopisy J. Dobrovského. V r. 1964 začal v olomoucké knihovně pracovat na soupisu moravik a silesiak uložených v jejím fondu. K tomu prošel desetitisíce katalogizačních záznamů uložených ve 304 krabicích hlavního katalogu. Poslední prací, jíž se v olomoucké knihovně zabýval, byla excerpce všech olomouckých tisků evidovaných v Knihopisu českých tisků 25.-18. století. V té době byl už vážně nemocný a k srdci měl připojen kardiostimulátor. Zemřel 19. října 1978 v Olomouci.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 13 / 000001360.htm ]