NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Grmela, Jan, 1895-1957
Církevní jméno Gregor, M., 1895-1957
Narození 29. dubna 1895, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 14. března 1957, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1942-1945)

Biografická pozn. Narozen 29.4.1895 v Praze, zemřel 14.3.1957 v Praze. PhDr., knihovník, ředitel Městské knihovny v Praze (1942-květen 1945), básník, prozaik, překladatel z němčiny, redaktor sborníků, práce pro děti, odborné knihovnické práce.
Źivotopis Narodil se 29. dubna 1895 v Praze do rodiny magistrátního kancelisty Jana Grmely. V letech 1906 až 1914 docházel na české státní gymnázium v Praze 2. Pak kvůli nemoci přerušil studium a v březnu 1915 narukoval. 1. světovou válku strávil na frontě. Zážitky z ní ho přiměly, aby se po návratu z italského bojiště v listopadu 1918 do Prahy začal angažovat v pacificistickém hnutí. V červnu 1919 složil zkoušku dospělosti jako externista na státním gymnáziu v Žitné ulici, zahájil univerzitní studia a zapsal si dějiny umění a literatur, archeologii a filozofii na Univerzitě Karlově. V červnu 1923 mu byl udělen titul PhDr. za disertační práci Umělecké památky v Konstantinopoli podle zpráv byzantských kronikářů. V té době byl již od června 1920 zaměstnán na magistrátu. Zpočátku jako účetní čekatel a od srpna 1922 jako úředník Statistického úřadu hlavního města Prahy. V říjnu 1923 navrhl, že by zpracoval knihovnu statistické kanceláře, která by pak mohla sloužit jako výpůjční knihovna. Uvedl, že se chce věnovat knihovní službě a složí knihovnickou zkoušku. V lednu 1924 a v listopadu 1924 si podal žádost o přeložení do knihovny, ale J. Thon sdělil, že další zaměstnance bude v budoucnu řešit konkurzem. V březnu 1926 požádal o přeložení do městské knihovny nebo minoritní německé knihovny, ale opět neuspěl. V červnu 1928 byl jmenován tiskovým referentem magistrátu a v této funkci pracoval až do r. 1942, když do když v roce 1940 získal titul magistrátního rady. Od roku 1929 redigoval Věstník hlavního města Prahy, vydával propagační tisky o Praze. Dále však usiloval o práci v knihovně a v září 1941 se přihlásil do knihovnické školy v Klementinu.
Když byl ředitel pražských knihoven dr. Thon penzionován k 1. březnu 1942, vystřídal ho v této funkci. Důvodem ke jmenování ředitelem byl patrně fakt, že už od dvacátých let byl známým propagátorem kulturního sblížení Čechů a Němců. Překládal zejména moderní německé autory žijící v Československu. Podle přání primátora měl dále styk s novinami a novináři, zůstal členem komise pro nákup uměleckých děl pro galerii a členem užšího správního výboru pro městské muzeum. Začátkem dubna 1942 mu byl přidělen služební pětipokojový byt po J. Thonovi a koncem dubna 1942 i titul ředitel Ústřední městské knihovny jako jeho předchůdce. V červenci 1942 složil knihovnickou zkoušku a o rok později byl povýšen na vrchního knihovního radu. V knihovně se zaměřil na propagaci divadelního a filmového oddělení, k němuž měl vztah. Za jeho éry se v knihovně ukrývaly knihy nuceně vyřazené z fondu, o čemž patrně věděl a byl tak loajální k těm, co je ukrývali. Přesto hned po skončení bojů v květnu 1945 se ústřední metodik knihovny J. Frey postaral o zatčení Grmely, který byl později postaven před revoluční soud. V červnu 1945 byl odvolán z funkce ředitele a pracoval pak v Archivu hlavního města Prahy, kde rozepisoval články. V srpnu 1948 byl poslán na trvalý odpočinek. Do konce roku ještě působil jako umělecký poradce u Syndikátu českých spisovatelů. Zemřel 14. března 1957 v Praze. Pochován je na Olšanských hřbitovech, část 007, oddělení 7, hrob 524. Kromě bohaté literární činnosti (vlastní tvorba prózy i poezie, rozhlasové hry a překlady) si našel čas i na sportování, rád plaval, lyžoval a hrál tenis.
Byl majitelem knihovny o více než 4000 svazků. Sbíral obrazy a plastiky a ve sbírce měl zastoupeny práce Špály, Filly a Šalouna. Byl také členem Společnosti sběratelů a přátel umění. Další zdroj: BRANDES, Detlef a Alena MÍŠKOVÁ. Vom Osteuropa-Lehrstuhl ins Prager Rathaus, Josef Pfitzner 1901-1945. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. s. 306
Medaile a ocenění Cena České akademie (1930)
Cena hlavního města Prahy (1935)
Protektorátní orlice
Další info URLBiografický slovník ČZ (GRMELA Jan)
URLWikipedie (Jan Grmela (spisovatel))
URLZáznam v matrice narozených
URLPortrét ve fotoarchivu ČTK

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 13 / 000001395.htm ]