NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Partl, Johann Josef, 1802-1869
Odkaz. forma Partl, Jan, 1802-1869
Partl, Joh. Jos., 1802-1869
Narození 22. listopadu 1802, Žďár nad Sázavou (okr. Žďár nad Sázavou)
Úmrtí 14. října 1869, Vídeň (Rakousko)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách v Praze (1835-1851)
Vídeň (Rakousko) - Akademisches Gymnasium (1867-1869)

Biografická pozn. Narozen 22. 11. 1802 v Žďáře, zemřel 14. 10. 1869 ve Vídni. Soukromý vychovatel, knihovník Průmyslové jednoty, matematik, práce z oboru.
Źivotopis Narodil se 22. listopadu 1802 ve Žďáru nad Sázavou. V roce 1821 absolvoval staroměstské gymnázium v Praze. V letech 1823 až 1827 studoval na filozofické fakultě v Praze. V letech 1828 až 1832 byl soukromým vychovatelem v Jirné. V červnu 1835 se stal knihovníkem Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách v Praze a od roku 1837 i jejím tajemníkem. Obě funkce vykonával společně do roku 1843, kdy byl zproštěn funkce tajemníka, aby se plně mohl věnovat správě knihovny. V roce 1840 mu byl přidělen knihovní sluha a v roce 1846 příručí, protože počet návštěv a výpůjček v knihovně značně vzrostl. Funkci knihovníka zastával v Jednotě až do r. 1851. V roce 1837 sestavil a vydal tiskem soupis knih Jednoty, v letech 1839, 1840, 1842, 1843, 1845 a 1847 ještě dodatky. V letech 1837 až 1847 vyučoval na pražské průmyslové škole. Po smrti profesora A. Bittnera suploval v letech 1845 a 1846 praktickou matematiku na Filozofické fakultě v Praze a po odchodu Ch. Dopplera do Banské Štiavnice byl od listopadu 1847 suplentem elementární matematiky a praktické geometrie na pražské technice. V roce 1848 získal na pražské univerzitě doktorát a v roce 1849 se stal soukromým docentem elementární matematiky a praktické geometrie na pražské technice. Na pražské univerzitě se habilitoval ve stejném roce pro praktickou matematiku a dějiny matematiky. Byl čestným, resp. dopisujícím členem průmyslových a živnostenských jednot v Altenburku, Annaberku, Saské Kamenici, Lipsku, Saalfeldu, Vratislavi, Výmaru i Žitavě.
V roce 1851 byl jmenován provizorním a v roce 1854 definitivním profesorem na gymnáziu v Budíně. V roce 1861 musel z Uher odejít a v roce 1862 byl jmenován profesorem akademického gymnázia ve Vídni. Tam vyučoval matematiku a fyziku jen krátce, protože byl dost nemocný. Od roku 1867 až do smrti si proto ponechal na gymnáziu jen funkci knihovníka. Zemřel 10. nebo 14. října 1869 ve vídeňském předměstí Wiedenu na mozkovou mrtvici. Údaje o datu úmrtí se totiž ve Wiener Zeitung liší.
Další info URLVýznamní matematici v českých zemích (Partl)
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 13 / 000001399.htm ]