NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Weisz, August, 1856-1906
Odkaz. forma Weiss, August, 1856-1906
Narození 10. července 1856, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 21. října 1906, Vídeň (Rakousko)
Místo působení Vídeň (Rakousko) - Universitätsbibliothek (1884-1906)

Biografická pozn. Narozen 10.7.1856 v Brně, zemřel 21.10.1906 v Badenu. PhDr., knihovník a spisovatel.
Źivotopis Narodil se 10. července 1856 v Brně do rodiny tesaře Julia Weisze (někdy psán i jako Weiss). V letech 1866 až 1874 navštěvoval c.k. první německé státní gymnázium v Brně. Po absolvování filozofického trienia na vídeňské univerzitě, kdy studoval dějiny a zeměpis, přijal funkci vychovatele a v souvislosti s ní procestoval Itálii, Německo, Francii a Belgii. Teprve poté pokračoval ve studiích a v roce 1883 složil jak zkoušky učitelské způsobilosti pro vyšší gymnázia, tak i náročné zkoušky stanovené pro získání doktorského titulu. Ve školním roce 1883/84 zkušebně učil na státním gymnáziu v 9. vídeňském okrese. Brzy však kantorské činnosti zanechal a v září 1884 nastoupil jako dobrovolník do vídeňské univerzitní knihovny. V říjnu 1887 byl potvrzen ve funkci praktikanta. V té době uveřejnil ve vídeňských denících kritické recenze anglické literatury a byl patrně prvním, kdo ve Vídni upozornil na umělecký význam Oscara Wilda. V září 1888 byl jmenován amanuensem. Na konci roku 1895 povýšil na skriptora a v dubnu 1902 byl jmenován kustodem. Jeho přesnost a pedantství ho předurčilo, aby v knihovně pracoval na revizi knihovního fondu. Během let se vypracoval na autoritu v oblasti bibliografie a německé a anglické literatury. Jméno si udělal jak studiemi o Charlesu Sealsfieldovi, tak bibliografií jeho prací. Byl aktivním členem rakouského knihovnického spolku a od května 1899 do léta 1903 redigoval jeho časopis Mitteilungen des österreichischen Vereines für das Bibliothekswesen. Co se týče literární činnosti, zpočátku posílal do vídeňských novin kulturně historické příspěvky, později k nim přidal novely a básně.
Na podzim 1886 se stal členem redakce Wiener Tagblatt a až do podzimu 1890 psal úvodníky pro pondělní večerní vydání, v nichž se zabýval hlavně otázkami výuky a povoláním absolventů škol. Později rozšířil okruh, kam dodával své texty, o berlínské noviny. Sice bydlel ve Vídni, ale na své rodné Brno nezapomínal a jezdil přednášet do brněnského muzea, například v únoru 1892 v Brně hovořil o anglickém malíři Joshua Reynoldsovi. Častěji však podnikal výlety do vídeňského okolí. Jeho koníčkem byla totiž horská turistika. Dne 21. ledna 1906 odjel do hor v Badenu. Po náročné túře se zastavil v restauraci u nádraží. Během občerstvování dostal infarkt, sesunul se z židle a na místě byl mrtev.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 14 / 000001403.htm ]