NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Weyrauch, Ervín Antonín, 1803-1865
Odkaz. forma Weyrauch, Erwin Anton, 1803-1865
Narození 30. září 1803, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 8. března 1865, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Strahovská knihovna (1857-1865)

Biografická pozn. Narozen 1803 v Praze, zemřel 1865 tamtéž. Kněz, ředitel libereckých reálných škol, později knihovník a archivář ve Strahovském klášteře, nakladatel a vydavatel.
Źivotopis Narodil se 30. září 1803 v Praze. Po skončených gymnaziálních studiích v Praze vstoupil do premonstrátského řádu na Strahově. Řeholní slib a jméno Erwin přijal v březnu 1828, na kněze byl vysvěcen po složení teologických zkoušek 3. dubna 1830. Poté řadu let řídil reálné školy v Liberci, naposledy šestitřídní vyšší reálku v letech 1852 až 1857. V roce 1857 se vrátil do Prahy a byl ustanoven bibliotékářem při Strahovském klášteře. V tu dobu získala knihovna mnoho knih úmrtím kanovníka Peutelschmidta a peruckého faráře dr. Hausera, takže její fond vzrostl na 65 000 svazků a dostala se v Praze co do velikosti na druhé místo po c. k. universitní knihovně. Již v následujícím roce tiskem vydal popis fondu knihovny a stručné její dějiny. Knihovnu patrně znal už z třicátých let, protože ho v té době pověřil opat Jeronym Zeidler vedením archivu. Úřad knihovníka zastával svědomitě až do své smrti 8. března 1865. Pohřben byl do hrobky premonstrátského řádu na hřbitově v Košířích.
Další info URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 14 / 000001415.htm ]