NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Ederer, Antonín, 1896-1966
Narození 14. července 1896, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 23. prosince 1966, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo dopravy

Biografická pozn. Narozen 14.7.1896 v Praze, zemřel 23.12.1966 tamtéž. Knihovník ministerstva dopravy, literatura z oboru železnice a o K.H. Máchovi.
Źivotopis Narodil se 14. července 1896 v Praze. Jeho otec pracoval jako úředník na dráze. Ve školním roce 1920/21 absolvoval Státní knihovnickou školu a po roce 1928 Svobodnou školu politických nauk v Praze. Vzhledem k tomu, že složil nepovinnou diplomovou zkoušku, užíval označení „diplomovaný absolvent SŠPN“ (ve zkratce dipl. sc. pol.). Byl neobyčejně plodným autorem. V letech 1927 až 1941 psal do Železniční revue, v letech 1930 až 1934 do Činu, v letech 1929 až 1931 do Naší knihy, v letech 1940 až 1941 do Naší železnice. Jeho texty najdeme i v Národním osvobození, Právu lidu (1927-1938), Lidových novinách (1943-1944). V roce 1945, kdy se hlásil do Svazu českých knihovníků, přispíval do Svobodných novin, Práce, Československé železnice a do Budujeme. Kratší texty v novinách a časopisech označoval šifrou A.E., a.e., anr, ap, (e), (edr) nebo -rr-. Přednášel v rozhlase i v Ústavu pro sociální a hospodářskou výchovu. Na Ministerstvu dopravy pracoval jako knihovník a bibliograf. V roce 1957 sestavil klíč k Ballingovu indexu knihovny pražské polytechniky. Byl odborným poradcem pro bibliografii dějin československé pozemní dopravy. Vyexcerpoval celou časopiseckou literaturu již od počátků průmyslové revoluce. V roce 1960 se pokusil zpracovat bibliografii bibliografií k dějinám techniky. O výsledcích referoval na konferenci pracovníků dějin přírodních, lékařských a technických věd v Liblicích. Naneštěstí ho příliš brzy přepadla těžká nemoc, která mu nedovolila dokončit v celém rozsahu tuto práci. Zemřel 23. prosince 1966 v Praze.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 14 / 000001416.htm ]