NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jarolímková, Marta, 1909-
Narození 21. prosince 1909, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1929-1948)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Archiv hlavního města Prahy (1949-1974)

Biografická pozn. Narozena 21. 12. 1909 v Praze. Knihovnice.
Źivotopis Narodila se 21. prosince 1909 v Praze, kde byl otec zřízencem Obce pražské. Po čtyřech ročnících měšťanské školy absolvovala v roce 1928 jednoroční Státní školu stenografickou. Od mládí měla zálibu v knihách, takže nástupem do nové budovy Ústřední knihovny hl. m. Prahy na Mariánském náměstí si 1. ledna 1929 splnila svůj sen. Jejím kolegou tam v tu dobu byl František Hrubín a obvykle byla prvním čtenářem jeho básní. Od června 1936 měla hodnost kancelářský oficiant. Svou loajalitu ke knihovně prokázala za německé okupace, kdy po dohodě s ředitelem dr. Thonem společně s několika dalšími kolegy tajně vyřadila literaturu, kterou chtěli Němci vyřadit a zničit. Knihy pak přečkaly 2. světovou válku v tajných úkrytech a opouštěly je jen, když se měly půjčit spolehlivým čtenářům, jakým byl například profesor Albert Pražák. V roce 1948 absolvovala čtyřtýdenní státní knihovnický kurz. Získané knihovnické poznatky však už nestačila uplatnit v městské knihovně, protože byla z knihovny propuštěna pro své politické přesvědčení. Krátce pracovala jako úřednice ve fyzikátu hl.města Prahy, než se jí poštěstilo získat místo v Archivu hlavního města Prahy. Dostala za úkol vybudovat novou archivní knihovnu, protože ta stará shořela při požáru Staroměstské radnice 8. května 1945. Přebírala stovky darů, konfiskátů a nákupů a odborně je zpracovávala. Díky tomu, že městská knihovna zlikvidovala oddělení odborné literatury, převzala část jeho fondu a podařilo se jí doplnit řady edic a časopisů.
V roce 1959 navíc začala pracovat na věcném rozpisu pragensií. Když byla v šedesátých letech 20. století vydána nová vyhláška o povinných výtiscích a archiv byl vynechán ze seznamu institucí, úspěšně intervenovala na ministerstvu kultury a dosáhla toho, že do archivu dále chodily výtisky pražských novin a časopisů. Svých zkušeností s ukrýváním závadné literatury využila při vyřazování knih v padesátých letech i v době normalizace. Knihy vytřídila, ale nikomu už je nepředala a ukryla. Od roku 1969 do roku 1974, kdy odešla do důchodu, pracovala na bibliografii pragensií. I v důchodu nezpřetrhala kontakty s archivem a v krátkodobých brigádách pořizovala věcný rozpis pragensií k novým přírůstkům.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 14 / 000001435.htm ]