NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šimáček, Matěj Anastasia, 1860-1913
Církevní jméno Havel, Martin, 1860-1913
Orlov, Jar., 1860-1913
Narození 5. února 1860, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 12. února 1913, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská knihovna na Královských Vinohradech (nyní Městská knihovna v Praze) (1897-1900)

Biografická pozn. Narozen 5.2.1860 v Praze, zemřel 12.2.1913 tamtéž. Úředník, redaktor, básník, prozaik, dramatik, překlady z němčiny.
Źivotopis Narodil se 5. února 1860 v Praze do rodiny advokáta. Byl vychováván babičkou a tetou, protože o matku přišel při porodu, o otce ve čtyřech letech. Nejprve v Praze navštěvoval německou školu, po roce již českou u svatého Vojtěcha. Absolvoval českou reálku na Žižkově a v letech 1878 až 1882 pražskou techniku. Poté působil několik let jako technický úředník v cukrovarech v Uhříněvsi, Doksanech a Dymokurech. Na přání strýce F. Šimáčka se v roce 1884 vrátil do Prahy a začal redigovat týdeník Světozor. Zpočátku v něm zveřejňoval své divadelní kritiky, později i beletrii. Současně pracoval v letech 1897 až 1900 v nově zřízené městské knihovně na Vinohradech. Knihy nakupoval s literárním vkusem, věnoval pozornost zejména původní české literární tvorbě a dobrému výběru naučné literatury. Když získal místo činoherního referenta v Národní Politice v roce 1900, knihovnu opustil. Vinohradský starosta mu vystavil toto vysvědčení: „Pan M. A. Šimáček, spisovatel, jenž v městské knihovně a čítárně na Král. Vinohradech od 1. června 1897 do 30. dubna 1900 úřad knihovní zastával, zařídil a zorganizoval knihovnu a čítárnu tuto se zřetelem k jejímu určení - jako knihovny a čítárny lidové - s velkou znalostí bibliografickou a spravoval ji po celý čas svého úřadování se vzornou svědomitostí, kteráž je prokázána statistickými výkazy o neobyčejném vzrůstu frekvence jak knihovny, tak čítárny. Pan M. A. Šimáček osvědčil jako knihovník nejlepší kvalifikace odborné a příkladnou horlivosti úřednickou. Místa knihovníka byl sprostěn byl na vlastní žádost."
Od roku 1900 až do své smrti vydával časopis Zvon. Po určitou dobu byl členem bohémské společnosti Mahábhárata, která se scházela v pivovaru u svatého Tomáše. Byl členem výboru spolku Máj a spolku Svatobor. V devadesátých letech 19. století prodělal bronchitidu a několik zápalů plic. Problémy s dýcháním ho provázely až do jeho smrti, která byla následkem těchto onemocnění. Zemřel 12. února 1913 v Praze. Na své přání byl pohřben do hrobu svého otce na Olšanských hřbitovech.
Další info URLWikipedie (Matěj Anastasia Šimáček)
URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 14 / 000001441.htm ]