NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kraus, Wilhelm, 1809-1866
Odkaz. forma Kraus, Vilém, 1809-1866
Narození . 1809, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 11. září 1866, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Umělecká beseda (1863-1866)

Biografická pozn. Dr., editor statistického přehledu o geografických podmínkách habsburské monarchie. Činný okolo roku 1860. Knihovník. Narodil se r. 1809 v Praze.
Źivotopis O jeho době dospívání není nic známo. Pouze Čeněk Vyhnis v příloze časopisu Květy uvádí, že byl vychován německy a mluvil několika řečmi, nejraději však česky, což se z lásky k tomuto jazyku naučil. (Lze se tedy domnívat, že překladatelem Dějin rakouského císařství od V.V. Tomka z češtiny do němčiny v roce 1853 byl právě on). Pražské pobytové přihlášky dále uvádějí, že byl doktorem lékařství. Všeobecně známa je jeho aktivita v roce 1848, kdy byl členem Svornosti a Národního výboru a kdy byl v červnu a červenci 1848 vězněn na Hradě, což vzpomněl J. Neruda ve fejetonech. Po vzniku Umělecké besedy v roce 1863 se stal jejím prvním knihovníkem (někdy se uvádělo, že byl ředitelem sbírek Umělecké besedy) a v této funkci setrval do smrti. Staral se o téměř 3000 svazků a založil autorský a věcný katalog. Jan Neruda o něm napsal “tak pilného, pečlivého a ochotného bibliotekáře nesnadno najíti, jakým byl Kraus”. Vyhnis připomněl, že jste Krause našli v tiché bibliotéce každý den již dopoledne a pak večer vždy ochotného být vám k službám. Po práci chodil do hospod a bavil společnost dlouho do noci vyprávěním vtipů. Rád také předčítal ze starých německých nebo z nově došlých knih a upozorňoval na tiskové chyby. J. Neruda ho charakterizoval větami: “Od r. 1850 do 1860 nežil takřka. Sedal jen v kavárnách, čítal nesmírné množství zahraničných časopisů a když někde NĚCO našel, ohlédl se, komu by mohl podat mlčky časopis, drže prst na dotyčném místě.” Podobně na Krause vzpomínal i E. Špindler. Mezi jeho koníčky patřila botanika.
Zemřel 11. září 1866 dopoledne ve svém bytě v Praze v Senovážné ulici na choleru. Pozůstalostní spis a matrika zemřelých ale uvádí úmrtí na Malé Straně v domě čp. 32 a stáří 53 roky. Pohřben byl na hřbitově v Košířích o dva dny později. Parte otištěno ve: Národní listy. Praha: Julius Grégr, 13.9.1866, 6(251). s. (3).
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství
URLPozůstalostní spis
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 14 / 000001444.htm ]