NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Födisch, Julius Ernst, 1840-1877
Odkaz. forma Födisch, J. E., 1840-1877
Födisch, Julius-Ernst, 1840-1877
Foedisch, E., 1840-1877
Narození 20. října 1840, Petrohrad (okr. Louny)
Úmrtí 13. února 1877, Litoměřice (okr. Litoměřice)
Místo působení Petrohrad (okr. Louny) - Zámecká knihovna (1862-1868)

Biografická pozn. Narozen 20. 10. 1840 v Petrohradě, zemřel 13. 2. 1877 v Litoměřicích. Historik, knihovník a pedagog, publikace o dějinách Němců v českých zemích.
Źivotopis Narodil se 20. října 1840 v Petrohradě u Podbořan do rodiny vrchního zahradníka hrabat Černínů. V letech 1851 až 1859 navštěvoval gymnázium v Žatci, kde od 2. třídy byl pokaždé nejlepším žákem. Po složení maturitní zkoušky s vyznamenáním odjel do Vídně, aby studoval historii a filologii na vídeňské univerzitě. V roce 1865 mu byl udělen titul PhDr. V tu dobu však už tři roky působil jako předčitatel a knihovník hraběte Evžena Karla Černína z Chudenic, aby měl finanční prostředky na skládání zkoušek. Na zámku Petrohradě pořádal hraběcí bohaté umělecké a etnografické sbírky a shromažďoval materiál vztahující se k životu Němců v Čechách. Díky podpoře hraběte podnikl studijní cesty po Čechách a Německu. Své poznatky publikoval v článcích v časopise Společnosti pro dějiny Němců v Čechách. V roce 1868 změnil zaměstnání a do roku 1870 působil jako suplující profesor na německé vyšší reálné škole v Praze v Mikulášské ulici. V říjnu 1870 byl jmenován profesorem na učitelském vzdělávacím ústavu v Litoměřicích a zde setrval až do své smrti. V roce 1872 byl jmenován zmocněncem (konzervátorem) Ústřední komise pro zachování památek ve Vídni pro část severozápadních Čech. V letech 1872 a 1873 pracoval kromě toho jako redaktor novin Leitmeritzer Zeitung. Intenzivně se zabýval vlastivědnou činností, projevoval též hluboký zájem o archeologii. V únoru 1876 těžce onemocněl na vodnatelnost, na podzim se sice jeho zdravotní stav zlepšil, ale v roce 1877 se dále jeho zdraví zhoršovalo. Zemřel v nočních hodinách 13. února 1877 v Litoměřicích.
Další info URLBiografický slovník (FÖDISCH, Julius Ernst)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 15 / 000001505.htm ]