NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Moulis, Vladislav, 1931-2006
Narození 29. srpna 1931, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Úmrtí 10. ledna 2006, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1955-1962)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta (1990)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1993-1994)

Biografická pozn. Narozen 29.8.1931 v Plzni, zemřel 10.1.2006 v Praze. PhDr., CSc., historik. Práce v oboru moderních dějin Evropy a Sovětského svazu, publikovány též časopisecky, biografie N. S. Chruščeva.
Źivotopis Narodil se 29. srpna 1931 v Plzni. Gymnázium začal navštěvovat v Plzni, ale dokončil je na gymnáziu v Praze. V letech 1950 až 1955 studoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde mu byl udělen titul PhDr. (Titul kandidáta věd získal v roce 1965.) V letech 1955 až 1962 pracoval jako bibliograf ve Slovanské knihovně. Ze Slovanské knihovny odešel působit do Institutu tělesné výchovy a sportu jako odborný asistent. V letech 1964 až 1973 byl vědeckým pracovníkem Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV v Praze, odkud byl propuštěn z politických důvodů. V letech 1973 až 1989 si vydělával jako tlumočník. Publikoval v samizdatu a v týdeníku Hlas revoluce pod pseudonymem Vladislav Moudrý. V roce 1990 byl zaměstnán jako knihovník Stavební fakulty ČVUT. V letech 1990 až 1993 byl vědeckým pracovníkem Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV v Praze a předseda redakční rady časopisu Slovanský přehled. Po zrušení ústavu v roce 1993 se ještě na chvíli vrátil do Slovanské knihovny. V letech 1994 a 1995 získal roční stipendium Středoevropské univerzity. Zabýval se historií německé nacistické expanze a protinacistického odboje v Evropě, dějinami Sovětského svazu a československo-sovětskými vztahy. Zemřel 10. ledna 2006 v Praze.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 15 / 000001521.htm ]