NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Volbrachtová, Libuše, 1931-2008
Odkaz. forma Pourová, Libuše Volbrachtová-, 1931-2008
Volbrachtová-Pourová, Libuše, 1931-2008
Ulcová, Libuše, 1931-2008
Narození 1. června 1931, České Budějovice (okr. České Budějovice)
Úmrtí . 2008
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední lidová knihovna (nyní Městská knihovna v Praze) (1956-1959)

Biografická pozn. Narozena v roce 1931, zemřela v roce 2008. Etnoložka, antropoložka a knihovnice.
Źivotopis Narodila se 1. června 1931 v Českých Budějovicích jako Libuše Ulcová. V letech 1950 až 1955 vystudovala národopis a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1956 až 1959 pracovala jako knihovnice v Ústřední městské lidové knihovně v Praze. Poté byla zaměstnána zpočátku externě a později interně jako odborná asistentka, odborná a vědecká pracovnice v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV. V roce 1982 emigrovala do Spolkové republiky Německo a od roku 1985 pracovala s přestávkou v roce 1986 a 1987 v Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft při univerzitě v Tübingen. Po listopadové revoluci roku 1989 se vrátila do vlasti a do roku 2005 už jako důchodkyně spolupracovala s Etnologickým ústavem AV ČR a Ústavem sociálně-politických věd Západočeské univerzity v Plzni. Zpočátku se věnovala slovesnému folkloru a to nejen regionálnímu sběru, ale i teorii katalogizaci a klasifikaci materiálu. Po návratu z Německa se zabývala terénním výzkumem orální historie. Zemřela v roce 2008.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 15 / 000001523.htm ]