NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kudelásek, Miloslav, 1925-1993
Narození 11. prosince 1925, Hrabenov (okr. Šumperk)
Úmrtí 21. května 1993
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav československých a světových dějin ČSAV (nyní Historický ústav Akademie věd ČR) (1955-1993)

Biografická pozn. Narozen 11.12.1925 v Hrabenově, zemřel 21.5.1993. PhDr., historik, knihovník a bibliograf.
Źivotopis Narodil se 11. prosince 1925 v Hrabenově. Od roku 1937 navštěvoval státní reálné gymnázium v Šumperku. Po válce vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a v letech 1948 až 1950 docházel na knihovnické kurzy při fakultě. Nižší státní zkoušku knihovnickou složil v červnu 1949 a o rok později vyšší zkoušku. Titul PhDr. mu byl udělen v roce 1953 za disertaci zpracovanou na téma Poddanské poměry na panství černokosteleckém. S významem vědecké knihovny se seznámil už jako student historie v r. 1949, kdy pracoval jako pomocná vědecká síla ve Státním historickém ústavu. Vedle studia historie absolvoval knihovnické kurzy. Od roku 1955 vedl knihovnu Ústavu československých a světových dějin ČSAV, resp. Historického ústavu ČSAV. Byl členem Komise pro vědecké informace ČSAV, Vědecké rady Státní knihovny ČSR a Subkomise pro společenskovědní bibliografii při Státní knihovně ČSR. Vytvářel výběrové bibliografie. Zemřel 21. května 1993.
Medaile a ocenění Stříbrná plaketa Františka Palackého (1991)
čestné uznání presidia Československé akademie věd (1958)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 15 / 000001526.htm ]