NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Konvalinka, Miloň, 1922-
Narození 20. srpna 1922, Chrast (okr. Chrudim)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1950-1955)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1955-1957)

Biografická pozn. Narozen 20.8.1922 v Chrasti u Chrudimi. Pracovník komunistické strany, knihovník, překladatel, publikace z oboru.
Źivotopis Narodil se 20. srpna 1922 v Chrasti. Vystudoval gymnázium v Chrudimi. V letech 1950 až 1955 byl ředitelem Slovanské knihovny. V letech 1952 až 1955 (možná i déle) byl členem redakční rady časopisu Knihovna. V červnu 1952 vystoupil s referátem na ideologické poradě vědeckých knihoven, v němž podrobil zdrcující kritice bibliografii a dokumentaci v pojetí západní buržoazie. Zdůraznil, že bude nutné zrevidovat zásady předmětové katalogizace, zásadu substantiva jako určujícího hesla i zásadu abecedního řazení uvnitř předmětového hesla. Na první místo měla přijít díla klasiků marxismu, na druhé místo směrnice strany a vlády, na třetí obecné stěžejní práce. Předmětový katalog měl zásadně rozlišovat a roztřiďovat marxistickou literaturu od nemarxistické. V roce 1955 v publikaci “Naléhavé otázky bibliografické práce” upozornil na chybějící evidenci bibliografických prací, tedy na bibliografii bibliografií. Doporučil provést všestranný statistický rozbor kvantitativního rozvoje a kvalitativní skladby čs. knižní produkce, dobudovat soustavu státní bibliografické registrace publikací a všech druhů tisku. Úkolem bibliografie se mělo stát hodnocení produkce z hlediska marxismu-leninismu a vybírat a doporučovat nejlepší publikované práce. Ocenil zahájení vydávání Bibliografického katalogu ČSR a připomněl, že neregistruje grafiky a mapy. Za potřebné viděl vytvoření soupisu disertačních a diplomových prací z let 1945 až 1955. Připomněl, že je nutné pokračovat v retrospektivní bibliografii našeho národního písemnictví. Doporučil rozdělit bibliografické úkoly mezi vědecké ústavy a vědecké knihovny a vytvořit a dobudovat státní bibliografickou ústřednu.
Od 1. listopadu 1955 byl jmenován ředitelem Národní knihovny, ale již v březnu 1957 z Národní knihovny odešel. Důvodem odchodu asi bylo, že “bez dohody se soudruhy ze Slovenska autoritativním způsobem nařídil užívat nové systematické třídění (podle sovětského vzoru) od 15.1.1956 v knižní i časopisecké bibliografií”. Aktivní v oblasti kultury byl ještě v roce 1966, kdy referoval v časopise Občanská výchova o konferenci ke zvýšení účinnosti komunistické výchovy.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 15 / 000001530.htm ]