NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví z Edlenbachu, Antonín, -1849
Odkaz. forma von Edlenbach, Anton, -1849
Úmrtí 28. května 1849
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1844-1849)

Biografická pozn. Zemřel 1849. Skriptor v c. k. Universitní knihovně v Praze.
Źivotopis Údajů o jeho mládí je minimum. Možná byl spolužákem W. W. Tomka (1818-1905), protože Tomek zmiňuje ve svých pamětech syna hospodářského rady na panstvích Toskánských toho jména. Bydlel na Toskánském dvoře na Hradčanech a měl sestru Ludmilu. Než se stal v roce 1844 praktikantem v c. k. Universitní knihovně, byl praktikantem fiskálního úřadu v Praze. Podle K. Chyby se stal následujícího roku skriptorem, zatímco J. Truhlář v Osvětě (a podle něho asi i Kubátová v r. 1995) se přiklání až k roku 1848. V tomto revolučním roce je podepsán pod prohlášením pražských spisovatelů (Erklärung der Schriftsteller Prags) a pod úvodníkem o skladbě fondu ve vesnických knihovnách (Bohemia 7.5.1848, s.1-2, 9.5.1848, s.1, 11.5.1848, s. 1 a 12.5.1848, s.2). Zemřel 28. května 1849.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 15 / 000001573.htm ]