NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Heinrich, Albin, 1785-1864
Odkaz. forma Heinrich, Albín, 1785-1864
Narození 1. března 1785, Břidličná (okr. Bruntál)
Úmrtí 5. dubna 1864, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Těšín (Polsko) - Šeršníkovo muzeum (1815-1831)
Brno (okr. Brno-město) - Františkovo muzeum (nyní Moravské zemské muzeum) (1832-1864)

Biografická pozn. Narozen 1.3.1785 ve Friedlantu bei Roemerstadt, dnes Břidličná, zemřel 5.4.1864 v Brně. Středoškolský profesor, mineralog, geolog a knihovník.
Źivotopis Narodil se v Břidličné do rodiny pánského krejčího jako sedmé dítě 1. března 1785. Navštěvoval gymnázium v dolnorakouském Altenburgu, poté studoval humaniora a filozofii patrně v letech 1801 až 1805 na univerzitě ve Vídni a v letech 1806 a 1807 pokračoval na akademii v Bratislavě. Kromě zájmu o starou klasickou literaturu se u něho projevila záliba ve studiu vědeckých disciplín. Dychtivě se zúčastnil přednášek o botanice, mineralogii a o císařském sbírkovém kabinetu. Praktický výcvik prodělal během prázdnin v Horním a Dolním Rakousku, Štýrsku, Salcburku, Tyrolsku a Maďarsku. V roce 1808 se nechal zaměstnat jako soukromý učitel v domě šlechtice Wawrausche v Krakově. V listopadu 1808 složil pedagogickou zkoušku na Jagellonské univerzitě v Krakově. V prosinci 1809 navázal osobní kontakty s Leopoldem Šeršníkem, v letech 1812 a 1813 podnikl výpravu do Karpat a Vysokých Tater se švédským botanikem. V listopadu 1813 byl jmenován suplujícím učitelem zeměpisu a dějepisu na katolickém gymnáziu v Těšíně, ale již v dalším roce byl povýšen na řádného učitele. Guberniálním dekretem z dubna 1815 byl pověřen knihovnickými činnostmi v Šeršníkově muzeu (v dekretu uvedena “organizace knihovnických obchodů” ve svých knihách a článcích se Heinrich označoval za provizorního knihovníka minimálně od roku 1818) a správou kabinetu. Knihovna byla tehdy rozčleněna do 30 oborů a Heinrich založil a napsal abecední katalogy pro obory mytologie, numismatika, pedagogická literatura a další.
Zvlášť přínosné bylo jeho působení v mineralogickém kabinetu, neboť jej obohatil 950 exempláři dovezenými z cest nebo získanými nákupy a výměnou. Knihovnu a kabinet spravoval až do prosince 1831 (nikoliv do r. 1837, jak Drtina s Horákem píší). Dekretem dvorní studijní komise z října 1831 byl povolán na akademické gymnázium do Brna. Moravsko-slezskou společností pro povznesení orby, přírodovědy a vlastivědy byl v květnu 1832 přijat za dopisujícího člena a v červenci 1832 jednohlasně zvolen za konzervátora knihovny Františkova muzea. V březnu 1836 mu bylo nabídnuto místo kustoda Františkova muzea. V roce 1850 těžce onemocněl, a proto byl penzionován výnosem z října 1850 jako profesor Vyššího gymnázia v Brně. Jako muzejní konzervátor, správce mineralogické sbírky a knihovny pracoval až do roku 1864. Hned v 30. letech se podílel na novém seznamu knihovny, protože knihovna měla do té doby jen inventář. Roku 1833 byla knihovna uspořádána. V roce 1835 byl pořízen lístkový katalog, roku 1836 abecední seznam knih. Kromě něho tyto práce prováděl opat F. C. Napp a rajhradský benediktin Benedikt Richter. Po roce 1851 převzal do fondu knihovny bohatou knihovnu hraběte Sylva Taroucy. V roce 1859 bylo vytvořeno místo adjunkta kustoda, jemuž připadly knihovnické činnosti, aby Heinrich mohl zvládat další aktivity. V roce 1851 byl zvolen předsedou geologického Wernerova spolku a spolek dokázal řídit až do konce roku 1863. Zemřel 5. dubna 1864 v pět hodin ráno v Brně. Tělo zesnulého bylo z budovy muzea vyneseno 7. dubna 1864 odpoledne a pohřbeno v hrobě městského hřbitova.
Medaile a ocenění zlatá medaile Moravsko-slezské společnosti pro povznesení orby, přírodopisu a vlastivědy (1846)
Další info URLWikipedie (Albín Heinrich)
URLInternetová encyklopedie dějin Brna (Albin Heinrich)
URLÖsterreichisches Biographisches Lexikon (Heinrich, Albin)
URLBibliografie dějin českých zemí HÚ AV ČR (Henrich, Albin)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 15 / 000001591.htm ]