NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Černý, Vladimír, 1920-2004
Narození 23. října 1920, Čáslav (okr. Kutná Hora)
Úmrtí 12. července 2004
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Masarykův lidovýchovný ústav (1950)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo informací a osvěty (1950-1953)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo kultury (1953-1963)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1963-1973)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská knihovna v Praze

Biografická pozn. Narozen 23.10.1920 v Čáslavi, zemřel 12. 7. 2004. PhDr., knihovník, slavista, překladatel z bulharštiny.
Źivotopis Narodil se 23. října 1920 v Čáslavi. V letech 1931 až 1940 docházel na reálné gymnázium ve svém rodišti. V květnu 1940 maturoval s vyznamenáním. Poté pracoval jako kancelářský praktikant v Městských podnicích Čáslav a jako administrativní pracovník ve Východočeských elektrárnách. V letech 1945 až 1948 působil jako tlumočník a učitel ruštiny v Dubé a Doksech. Od dubna 1948 do ledna 1950 byl okresním knihovnickým inspektorem v Dubé. Několik měsíců v roce 1950 pracoval jako knihovník v Masarykově lidovýchovném ústavu a od května 1950 byl zaměstnán jako knihovnický inspektor na Ministerstvu informací a osvěty. V letech 1953 až 1956 byl pracovníkem oddělení pro lidové knihovny, resp. referentem pro knihovnictví na Ministerstvu kultury, pracovníkem knihovnického oddělení Ministerstva školství a kultury. Z titulu své funkce se stal na konci roku 1953 členem poradního sboru pro věci studijních knihoven. Od června 1950 byl člen redakční rady měsíčníku Čtenář, od března do prosince 1951 řídil měsíčník Čtenář. V 50. letech byl členem redakční rady časopisu Knihovna, v 60. letech redakční rady Knihovníka, časopisu Ústřední knihovnické rady. Na Ministerstvu školství a kultury pracoval do června 1963. Zároveň se dále vzdělával. Pět let až do listopadu 1963 studoval dálkově slavistiku na Vysoké škole ruského jazyka a literatury v Praze a obhájil diplomovou práci Knihovnická terminologie. V březnu 1965 získal odbornou způsobilost k vyučování ruštiny a češtiny na středních školách. V prosinci 1968 byl promován na doktora filozofie.
Z Ministerstva školství a kultury zamířil do Slovanské knihovny, kde se uvolnilo místo hlavního knihovníka po odchodu K. Mikuly do důchodu. Měl pro to vhodnou kvalifikaci, ovládal bulharštinu a překládal z bulharštiny. Koncem roku 1964 byl jmenován vědeckým tajemníkem Státní knihovny ČSSR. Za Pražského jara usiloval o odvolání vedoucího oddělení knihoven na Ministerstvu kultury a v srpnu 1968 odsoudil sovětskou okupaci, a proto byl postižen na služebním i platovém zařazení. V lednu 1970 byl přeložen z funkce odborného tajemníka a vedoucího sekretariátu ředitele Státní knihovny ČSR zpět do Slovanské knihovny. Do konce roku 1973 v ní spravoval oddělení speciálních sbírek.Před odchodem do důchodu pracoval v Městské knihovně v Praze. V ní je zaznamenán v roce 1979. Po listopadu 1989 byl krátkou dobu redaktorem Knihovnictví a bibliografie, přílohy časopisu Čtenář. Články podepisoval kromě svého jména i zkratkou VČ. Zemřel 12. července 2004.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001600.htm ]