NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vávra, Jan, 1948-
Narození 27. června 1948, České Budějovice (okr. České Budějovice)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská knihovna v Praze (1974-2022)

Biografická pozn. Narozen 27. 6. 1948 v Českých Budějovicích. PhDr., knihovník, pracovník Městské knihovny v Praze.
Źivotopis Narodil se 27. června 1948 v Českých Budějovicích. V roce 1974 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie – čeština. Rigorózní zkoušku složil v roce 1975 a byl mu udělen titul PhDr. V letech 1983 až 1985 absolvoval čtyřsemestrální postgraduál na Filozofické fakultě UK, obor knihovnictví – bibliografie. Od července 1974 do dubna 2022 byl zaměstnán v Městské knihovně v Praze (MKP). V letech 1974 – 1975 pracoval v půjčovně pro dospělé ústřední knihovny jako odborný konzultant společenskopolitické literatury, v letech 1975 – 1976 byl na vojně, v letech 1976 – 1985 byl na pozici vedoucího směny v půjčovně pro dospělé. V letech 1985 – 1992 vedl útvar metodického řízení a v letech 1992 – 2008 oddělení organizace a řízení MKP. Od roku 2008 do dubna 2022 byl analytikem Kanceláře ředitele MKP a od roku 1985 do poloviny roku 2021 členem užšího vedení (grémia) knihovny. V 80. a 90. letech 20. století pracoval v komisi pro služby SK ČSR/MK ČR. Po roce 2000 asi až do roku 2008 byl členem komise NK ČR pro statistiku.Podílel se na řadě projektů, jichž se účastnila Městská knihovna v Praze, mj. od r. 2011 byl v týmu ROI (ROI=Return on Investment - Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně). Od 80. let 20. století se podílel na tvorbě většiny koncepčních materiálů knihovny, u mnohých prováděl i jejich hlavní redakci. Od 90. let 20. století se účastil na vzniku všech hlavních strategických dokumentů MKP (u těch starších provedl i hlavní redakci).
Z publikovaných prací lze uvést: Přehled činnosti Městské knihovny a místních lidových knihoven (za jednotlivé roky 1985 až 1994). Městská knihovna v Praze - 100 let služby Pražanům (1990). 100 Years of Services to the Population by the City Library of Prague (1991). Stadtbibliothek in Prag - 100 Jahre der Dienste für die Prager (1991). Výroční zpráva o činnosti MK a MLK za rok 1995 (a za rok 1996). Výroční zprávy o činnosti Městské knihovny v Praze (za r. 1996 až r. 2000). Rozbory činnosti a hospodaření MKP (r. 2001 až 2014) – část neekonomická. MKP - Již 111 let Vám nabízíme informační a kulturní bohatství světa (2002). Výroční zprávy o činnosti MKP (r. 2015 až r. 2021) – část neekonomická. Veřejné knihovny hl. města Prahy (vývoj knihovní sítě) – každoročně aktualizováno. Z jeho článků, kterými přispíval do knihovnického časopisu Čtenář jmenujme alespoň dva rozsáhlejší články: první z cyklu Vznik Československa - 100 let nese název Jan Thon zapomenutý a znovu objevený, jehož úplné znění je zveřejněno pouze v elektronické verzi časopisu, v tištěné je článek otištěn ve zkráceném znění (Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2018, č.7/8, s. 287-291), druhý článek je z cyklu věnovanému 100. výročí vydání prvního knihovního zákona publikovaný pod názvem "Praha a její knihovny" (Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2019, č. 2, s. 70-74). Ve volném čase se zajímá o historii, politologii, výtvarné umění (i aktivně), hudbu (pasivně), turistiku a zahradu.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001601.htm ]