NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Koydl, Karl, 1885-
Narození 8. listopadu 1885, Hrušovany (okr. Brno-venkov)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1919-1935)

Biografická pozn. Narozen 8. 11. 1885 v Hrušovanech, PhDr., německý pedagog, knihovník, spisovatel a dramatik. Působil též na Ústecku a na německé univerzitě v Praze.
Źivotopis Narodil se 8. listopadu 1885 v Hrušovanech do rodiny správce cukrovaru. Později se rodina přestěhovala do Neštěmic v severních Čechách, takže v roce 1904 maturoval na gymnáziu v Ústí nad Labem. V letech 1904 až 1908 studoval práva a od roku 1911 i filologii na německé univerzitě v Praze. Aprobaci pro výuku češtiny získal v roce 1917, pro výuku němčiny o dva roky později. Když v červenci 1919 vyšlo ministerstvo školství a národní osvěty vstříc potřebám Veřejné a universitní knihovny v Praze, kde již velmi citelně byl patrný nedostatek sil, a novými praktikanty jmenovalo 12 osob, z nich pouze Koydl a Pfeifer byli německé národnosti. Ve školním roce 1920/1921 mu byl udělen titul PhDr. za disertaci Die Syntax des Substantivums im Faustbuch von 1587. Na konci roku 1921 byl zmíněn jako asistent knihovny v souvislosti s tím, že jako jediný publikoval knihovnickou práci, přehled německých autorů beletrie v Čechách za roky 1871-1921 (Verzeichnis deutscher belletristischer Schriftsteller in Böhmen in den Jahren 1871-1921). V listopadu 1922 už byl knihovníkem II. třídy (IX. třídy hodnostní) a v lednu 1927 postoupil do 5. platového stupně. Vedl oddělení katalogizačního popisu. V roce 1928 se pak stal známým na veřejnosti, když se podílel na jazykovém českoněmeckém kurzu v Radiožurnálu. V rozhlasovém pořadu si navzájem s ředitelem rozhlasu Švehlou opravovali před posluchači chyby v syntaxi, přízvuku či výslovnosti. Ve 20. a 30. letech byl také lektorem češtiny na německé univerzitě.
Ve Veřejné a universitní knihovně byl veden ve stavu ještě v roce 1935, kdy už z pozice vrchního komisaře archivní a knihovní služby povýšil na radu. V červnu 1935 byl výnosem Zemského úřadu v Praze penzionován, protože byl od března 1933 nevyléčitelně nemocný. Byl literárně činný, psal básně, překládal. MZA, Kniha 2204 , matrika narozených, farnost Židlochovice, 1877-1902, s. 83.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001606.htm ]