NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Černaj, Emil, 1885-1946
Odkaz. forma Černay, Emil, 1885-1946
Narození 1. prosince 1885, Český Krumlov (okr. Český Krumlov)
Úmrtí . 1946
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1919-1922)
Košice (Slovensko) - Právnická akademie (1922-1923)
Košice (Slovensko) - Verejná knihovňa (1924-1929)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1929-1944)

Biografická pozn. Narozen 1. 12. 1885 v Českém Krumlově, zemřel v r. 1946. PhDr., knihovník.
Źivotopis Narodil se 1. prosince 1885 v Krumlově. Jeho otec byl správcem krumlovského zámku a měl jak německé, tak maďarské příbuzné. Emil maturoval na státním gymnáziu v Krumlově v červenci 1907 a na univerzitě ve Vídni začal studovat filozofii, dějiny umění a germanistiku. Studia dokončil na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze v červenci 1918, když od srpna 1915 se mu započítávala vojenská služba válečná. Za obhájení disertační práce John Stuart Mill's Schrift “Über das Nützlichkeitsprinzip” mu byl udělen titul doktor filozofie. Kromě němčiny uměl i česky, maďarsky a francouzsky. V srpnu 1919 nastoupil do Veřejné a universitní knihovny v Praze jako praktikant, o rok později byl v knihovně asistentem. V prosinci 1922 byl přidělen knihovně právnické akademie v Košicích. V ní dokončil katalogizaci fondů. Protože akademie byla zrušena a byly snahy fond převézt do Bratislavy, podařilo se mu jej získat pro veřejnou knihovnu v Košicích, kterou spravoval údajně až do roku 1930. Ve skutečnosti však po dohodě ministerstva s košickou městskou radou přešla knihovna v roce 1929 do městské správy. Černaj byl výnosem MŠANO zproštěn služby v knihovně bývalé právnické akademie v Košicích až na konci května 1929 a 16. října 1929 nastoupil na místo ve Veřejné a universitní knihovně v Praze. V roce 1926 zastupoval košickou knihovnu na mezinárodním knihovnickém kongresu v Praze, kde propagoval indikátor půjčených knih (tabuli s políčky a s vyznačením půjčených signatur, aby čtenáři nemuseli hledat v katalogu). V Košicích publikoval ve slovenštině metodickou příručku Knihovníkova prax, kde uvedl rady, jak stavět knihovní fond. V roce 1924 byl jmenován knihovníkem 2. třídy, v lednu 1928 zpětně od ledna 1927 vrchním komisařem archivní a knihovní služby.
V letech 1931 až 1935 vedl v knihovně duplikátovou a výměnnou akci. V roce 1936 dosáhl hodnosti rady archivní a knihovní služby. V dubnu 1940 oznámil ředitelství Národní a universitní knihovna v Praze, že se přihlásil k německé národnosti, což bylo pro něho těžké rozhodnutí. Při rozhodování pociťoval lítost vzhledem ke svým vzpomínkám na českou píseň a český venkov. Jako jeden z důvodů uvedl, že čeští knihovníci ho nikdy za Čecha neuznají, protože absolvoval Německou univerzitu. Od června 1944 byl nemocný a zdravotní dovolenou si prodloužil do konce října 1945. Jako občanu německé národnosti mu 5. května 1945 skončil v knihovně pracovní poměr. V prosinci 1945 pobýval v Nové Včelnici a nabídl přepsání starého katalogu grafické sbírky Národní knihovny, podle něhož vytvářel za protektorátu systematický katalog grafické sbírky s vědomím Beckera a Wehmera. Zemřel v roce 1946, když ještě v dubnu byl v písemném kontaktu s knihovnou.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001610.htm ]